Φωτογραφία από: lucky
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 8/4/11