Φωτογραφία από: paulos
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 8/4/11