Φωτογραφία από: paulos
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 26/4/11