Φωτογραφία από: glek
Τοποθεσία: Ν. Μαγνησίας Ημερομηνία φωτογραφίας: 14/4/11