Φωτογραφία από: lucky
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 2/4/11