Φωτογραφία από: vangelis
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 21/3/10