Φωτογραφία από: marios
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 22/3/10