Φωτογραφία από: marios
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 37/3/11