Φωτογραφία από: paulos
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 30/3/12