Φωτογραφία από: vangelis
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 26/3/11