Φωτογραφία από: AnnaK
Τοποθεσία: Ν. Αττικής Ημερομηνία φωτογραφίας: 7/4/13