Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Anacamptis |

Anacamptis laxiflora(Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana 12: 120

Συνώνυμα:

* Orchis laxiflora Lam. [βασιώνυμο]; Anacamptis laxiflora f. albiflora (Guss.) F.M.Vázquez; Anacamptis laxiflora subsp. dielsiana (Soó) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.; Anacamptis laxiflora subsp. dinsmorei (Schltr.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.; Anacamptis papilionacea subsp. heroica (E.D.Clarke) Kreutz [δες σημειώσεις]; Herorchis dinsmorei (Schltr.) D.Tyteca & E.Klein; Herorchis laxiflora (Lam.) D.Tyteca & E.Klein; Herorchis pseudolaxiflora (Czerniak.) D.Tyteca & E.Klein; Orchis ambigua Degl. ex Le Gall; Orchis biloba Arv.-Touv.; Orchis dinsmorei (Schltr.) H.Baumann & Dafni; Orchis dubia Le Gall [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis elegans var. dinsmorei (Schltr.) H.I.Schäf.; Orchis ensifolia Vill.; Orchis heroica E.D.Clarke [δες σημειώσεις]; Orchis laxiflora f. heldreichii Soó; Orchis laxiflora f. lengyelii Soó; Orchis laxiflora f. longibracteata (Willk.) Soó; Orchis laxiflora f. micrantha (Domin) Asch. & Graebn.; Orchis laxiflora f. minor Bréb.; Orchis laxiflora f. zimmermannii Soó; Orchis laxiflora lusus albiflora (Guss.) Soó; Orchis laxiflora lusus albiflora Bornm. [nom. illeg.]; Orchis laxiflora lusus bornmuelleri Soó; Orchis laxiflora lusus leucantha Soó; Orchis laxiflora lusus longibracteata (Willk.) W.Zimm.; Orchis laxiflora lusus regis-ferdinandii Soó; Orchis laxiflora lusus rosea Cortesi [nom. illeg.]; Orchis laxiflora subsp. dielsiana Soó; Orchis laxiflora subsp. dinsmorei (Schltr.) Kreutz; Orchis laxiflora subsp. ensifolia (Vill.) Asch. & Graebn.; Orchis laxiflora var. albiflora Guss.; Orchis laxiflora var. dinsmorei Schltr.; Orchis laxiflora var. guadarramica Rivas Goday; Orchis laxiflora var. javorkae Soó; Orchis laxiflora var. longibracteata Willk.; Orchis laxiflora var. paludosa Martrin-Donos; Orchis laxiflora var. persica Pau; Orchis laxiflora var. pocutica Zapal.; Orchis laxiflora var. tabernaemontani W.D.J.Koch; Orchis mediterranea Ten. [nom. illeg.]; Orchis morio var. angustifolia L.; Orchis palustris f. micrantha Domin; Orchis palustris subsp. laxiflora (Lam.) Batt.; Orchis palustris subsp. pseudolaxiflora (Czerniak.) H.Baumann & R.Lorenz; Orchis papilionacea subsp. heroica (E.D.Clarke) H.Baumann [δες σημειώσεις]; Orchis papilionacea var. heroica (E.D.Clarke) P.Delforge [δες σημειώσεις]; Orchis pseudolaxiflora Czerniak.; Orchis tabernaemontani C.C.Gmel.; Paludorchis dinsmorei (Schltr.) P.Delforge; Paludorchis laxiflora (Lam.) P.Delforge; Paludorchis pseudolaxiflora (Czerniak.) P.Delforge; Vermeulenia papilionacea var. heroica (E.D.Clarke) Szlach. [δες σημειώσεις]


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Παλαιότερα μάλλον κοινό είδος, σιγά σιγά όμως πιο σπάνιο καθώς οι βιότοποί του (υγρολίβαδα/βάλτοι) έχουν αρχίσει να φθίνουν.

Σημειώσεις ονοματολογίας:

To όνομα Orchis heroica E.D.Clarke (και τα ονόματα που το έχουν ως βασιώνυμο - δες λίστα συνωνύμων), όπως σημειώνουν οι Kretzschmar et al. (2007), αφορά το παρόν είδος, και όχι την A. papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase όπως αναφέρεται γενικά στη βιβλιογραφία (e.g. Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009). H τυπική περιγραφή της Orchis heroica E.D.Clarke αναφέρει καθαρά 'cornu ascendente' δηλαδή το πλήκτρο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω (όπως είναι στην A. papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase) ενώ ο τύπος του ονόματος (BM - 000015706!) δείχνει καθαρά μέλος της A. laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase. 


English

Though a common species in earlier days, today's populations have declined due to habitat destruction. 

Nomenclatural notes:

The name Orchis heroica E.D.Clarke (and all the homotypic synonyms of it - see list of synonyms) as noted by Kretzschmar et al. (2007), refers to A. laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase and not A. papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase as is usually mentioned (e.g. Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009). The protologue of Orchis heroica E.D.Clarke clearly states 'cornu ascendente' (spur ascending) meaning that the spur points upwards and not downwards as is the case in A. papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, while the type specimen of the name (BM - 000015706!) is clearly a member of A. laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase. 


Βιβλιογραφία/References 

Clarke, E.D., 1814. Travels Eur. Asia & Africa 3(1): 149 

Kretzschmar, H., W. Eccarius, & H. Dietrich, 2007, The Orchid Genera AnacamptisOrchis and Neotinea. Phylogeny, taxonomy, morphology, biology, distribution, ecology and hybridisation. EchinoMedia verlag, 2nd ed. Bürgel: 166


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

αναφερόμενη στη τυπική δημοσίευση εικονογράφηση - illustration cited in protologue: fig. 33, 34

ολότυπος - holotype