Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Anacamptis |

Anacamptis morio subsp. caucasica (K.Koch) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.

Anacamptis morio subsp. caucasica (K.Koch) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. 2007, Orchid Gen. Anacamptis Orchis Neotinea, ed. 2: 125

Συνώνυμα:

* Orchis morio var. caucasica K.Koch [βασιώνυμο]; Anacamptis morio subsp. albanica (Gölz & H.R.Reinhard) Kreutz; Herorchis albanica (Gölz & H.R.Reinhard) D.Tyteca & E.Klein; Herorchis caucasica (K.Koch) Devillers-Tersch.; Herorchis picta var. albanica (Gölz & H.R.Reinhard) P.Delforge; Herorchis picta var. caucasica (K.Koch) P.Delforge; Orchis albanica Gölz & H.R.Reinhard; Orchis graeca Orph. ex Soó; Orchis morio subsp. albanica (Gölz & H.R.Reinhard) Buttler; Orchis morio subsp. caucasica (K.Koch) E.G.Camus; Orchis picta var. albanica (Gölz & H.R.Reinhard) P.Delforge; Orchis picta var. caucasica (K.Koch) P.Delforge


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Έξι υποείδη αναγνωρίζονται (WCSF, 25/6/2015) στην Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase - οι ελληνικοί πληθυσμοί ανήκουν στο παρόν υποείδος. Δίνεται από πολλούς συγγραφείς (e.g. Buttler, 1991; Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009) σαν Anacamptis morio subsp. picta (Loisel.) Jacquet & Scappat., η οποία όμως δεν είναι παρούσα στην χώρα, και διαφέρει του παρόντος υποείδους στο σχήμα του χείλους: ο μεσαίος λοβός του χείλους της είναι ίσος ή μικρότερος σε μήκος των πλευρικών (σε απλωμένο επίπεδα χείλος) ενώ της Anacamptis morio subsp. caucasica (K.Koch) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. είναι πάντα μακρύτερος. 

Σχετικά κοινό, σχηματίζει πολλές φορές μεγάλους πληθυσμούς.


English

Six subspecies are recognised in Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase - Greek populations belong to the above subspecies. Many authors (e.g. Buttler, 1991; Delforge, 2005; Petrou et al., 2009) recognise it as Anacamptis morio subsp. picta (Loisel.) Jacquet & Scappat., a taxon that can be differentiated by the shape of the lip: the middle lobe is equal or shorter in lenght to the side lobes (when the lip is pressed flat) while in Anacamptis morio subsp. caucasica (K.Koch) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. the middle lobe is always longer. 

This is a common variable taxon - occasionally abundant. Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

ολότυπος - holotype