Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Anacamptis |

Anacamptis palustris subsp. elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Anacamptis palustris subsp. elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana 12: 120

Συνώνυμα:

* Orchis elegans Heuff. [βασιώνυμο]; Herorchis elegans (Heuff.) D.Tyteca & E.Klein; Orchis elegans var. platychila (K.Koch) H.I.Schäf.; Orchis laxiflora subsp. elegans (Heuff.) Soó; Orchis laxiflora var. elegans (Heuff.) Asch. & Graebn.; Orchis palustris subsp. elegans (Heuff.) Soó; Orchis palustris var. elegans (Heuff.) Nyman; Orchis platychila K.Koch; Paludorchis palustris var. elegans (Heuff.) P.Delforge


Παγκόσμια κατανομή:
Middle Europe Southeastern Europe Eastern Europe Western Asia Arabian Peninsula

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν υποείδος ξεχωρίζει εύκολα από την A. palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase ssp. palustris από τα πολύ μακρύτερα της ωοθήκης βράκτια και το πλήκτρο που έχει μήκος σχεδόν ίσο με της ωοθήκης (Heuffel, 1835 - σαν Orchis elegans). Από την A. palustris ssp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, ξεχωρίζει πιο δύσκολα, με βάση το διαφορετικό χείλος (το παρόν είδος έχει αντωοειδές, ακρόκοιλο χείλος, ενώ η A. palustris ssp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase έχει καθαρά τετράλοβο (για διαφορές δες τυπικές περιγραφές). Γενικά τα φυτά είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος (Delforge, 2006), ενώ ανθίζουν νωρίτερα και τα φύλλα είναι μακρύτερα, φτάνοντας τα πρώτα άνθη του ανθοφόρου σε μήκος (Πέτρου et al., 2009).


English

The present subspecies can be differentiated from A. palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase ssp. palustris by the bracts (being much longer than the subtending ovary) and the spur which almost equals in length the ovary (Heuffel, 1835 - as Orchis elegans). It is distinguished from A. palustris ssp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, from the shape of the lip (obcordate in the present subspecies - four lobed in A. palustris ssp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase). Plants belonging to the present taxon are considered more robust than the typical form, flowering earlier with longer leafs that can reach in lenght the base of the inflorescence (Delforge, 2006; Petrou et al., 2009).


Βιβλιογραφία/References

Heufferl, 1835. Orchis elegans: Flora 18: 250-251


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

ισότυπος - isotype


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/119095/1/Anacamptis/palustris/Jacquin_Nicolaus_or_Nicolaas_von/Bateman_Richard_M./elegans/Heuffel_Janos_Johann_A._ex_Rochel_Anton/Bateman_Richard_M./specimen.php