Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Anacamptis |

Anacamptis palustris subsp. palustris(Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Anacamptis palustris subsp. palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana 12: 120

Συνώνυμα:

* Orchis palustris Jacq. [βασιώνυμο – συν. της A. palustris s.l.]; Herorchis palustris (Jacq.) D.Tyteca & E.Klein [συν. της A. palustris s.l.]; Orchis festiva Heuff. ex Rochel; Orchis germanorum Moritzi; Orchis heuffeliana Schur; Orchis laxiflora C.A.Mey. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis laxiflora f. quadriloba Bréb.; Orchis laxiflora lusus alba Rupp ex W.Zimm.; Orchis laxiflora lusus carnea E.G.Camus; Orchis laxiflora lusus rosea Rupp ex W.Zimm.; Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens [συν. της A. palustris s.l.]; Orchis laxiflora var. mediterranea (Guss.) Schltr.; Orchis laxiflora var. palustris (Jacq.) W.D.J.Koch [συν. της A. palustris s.l.]; Orchis mediterranea Guss.; Orchis palustris subsp. mediterranea (Guss.) Malag.; Orchis palustris var. mediterranea (Guss.) Schltr.; Orchis speciosa Heuff. ex Rochel; Paludorchis palustris (Jacq.) P.Delforge [συν. της A. palustris s.l.]


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa

Σημειώσεις είδους:

Τρία υποείδη αναγνωρίζονται στην Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase από το WCSF (26/5/2015) - και τα τρία έχουν βρεθεί στην Ελλάδα. Για διαφορές ανάμεσα στο τυπικό υποείδος και τα άλλα δύο δες στις καταχωρήσεις τους. 

Το είδος απειλείτε από την καταστροφή των βιοτόπων του. Το υβρίδιο της με την A. laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase λέγεται Anacamptis × lloydiana (Rouy) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. και έχει βρεθεί στην Ελλάδα. 

Κλείδα για τα υποείδη (υπάρχουν σύνδεσμοι στη κλείδα που οδηγούν στη κάθε καταχώρηση)

1. βράκτια (στο μέσο του ανθοφόρου) ισομήκη ή ελαφρά μακρύτερα της ωοθήκης (συνήθως κοντύτερα), πλήκτρο κοντύτερο της ωοθήκης

                    subsp. palustris

* βράκτια (στο μέσο του ανθοφόρου) μακρύτερα της ωοθήκης, πλήκτρο σχεδόν ισομήκες της ωοθήκης

         2

2. χείλος καθαρά τετράλοβο, βράκτια (στο μέσο του ανθοφόρου) καθαρά μακρύτερα της ωοθήκης + άνθους

                    subsp. robusta (σύνδεσμος)

* βράκτια όχι ως άνω, χείλος αντωοειδές, ελαφρά ακρόκοιλο (σπάνια ελαφρά τετράλοβο)

                    subsp. elegans (σύνδεσμος)


English 

Three subspecies are recognised in Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase (WCSF, 26/5/2015) - all three occur in Greece. For detailed differences between the subspecies see relevant entries.  

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase is threatened because of habitat destruction. It forms a hybrid with A. laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase which is called Anacamptis × lloydiana (Rouy) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr. - there are reports for its occurance in Greece. 

Key to the subspecies (there are links to the relevant entries in the key)

1. bracts (in the middle of the inflorescence) of almost equal length to the subtending ovary, spur shorter than the ovary

                    subsp. palustris

bracts (in the middle of the inflorescence) longer than the subtending ovary, spur almost equal in length to the ovary 

         2

2. lip clearly four lobed, bracts clearly longer than the length of the ovary + flowers 

                    subsp. robusta (link)

bracts not as above, lip obcordate (rarely slightly four lobed) 

                    subsp. elegans (link)


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

ολότυπος - holotype


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/119104/1/Anacamptis/palustris/Jacquin_Nicolaus_or_Nicolaas_von/Bateman_Richard_M./palustris//specimen.php http://www.greekorchids.gr/anacamptis_palustris_new.htm