Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Anacamptis |

Anacamptis palustris subsp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Anacamptis palustris subsp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana 12: 120

Συνώνυμα:

* Orchis palustris var. robusta T.Stephenson [βασιώνυμο]; Anacamptis robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman; Herorchis robusta (T.Stephenson) D.Tyteca & E.Klein; Orchis laxiflora subsp. robusta (T.Stephenson) H.Sund.; Orchis palustris subsp. robusta (T.Stephenson) Kreutz; Orchis robusta (T.Stephenson) Gölz & H.R.Reinhard; Paludorchis robusta (T.Stephenson) P.Delforge


Ελληνική κατανομή:
Νομός Κεφαλλονιάς Νομός Ρεθύμνου

Παγκόσμια κατανομή:
Northern Africa

Σημειώσεις είδους:

Το υποείδος αυτό έχει κατά βάση Β. Αφρικανική κατανομή, αλλά υπάρχουν αναφορές του από τη Ν. Κρήτη (Kretzschmar et al., 2002). Τελευταία (2013) βρέθηκε από τους Άρη Γεράκη και Ξενοφών Χάλδα στην Κεφαλλονιά (από όπου και οι φωτογραφίες στη βάση εδώ). Φαίνεται πως αυτή είναι και η πρώτη αναφορά στο νησί. 

Το παρόν υποείδος ξεχωρίζει εύκολα από την A. palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase ssp. palustris από τα πολύ μακρύτερα της ωοθήκης βράκτια. Από την A. palustris ssp. elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, ξεχωρίζει πιο δύσκολα, με βάση το διαφορετικό χείλος (η A. palustris ssp. elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase έχει αντωοειδές, ακρόκοιλο χείλος, ενώ στο παρόν υποείδος το χείλος είναι καθαρά τετράλοβο).


English

This is a predominantly north African taxon (known also from the Balearic islands), though it has been found in southern Crete (Kretzschmar et al., 2002). Recently (2013) Aris Gerakis and Xenophon Haldas found a population in Cephalonia (the photographs in the database are from this population). It seems that this is the first time this taxon is found in the island.

Anacamptis palustris subsp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase can be distinguished from the typical subspecies by the long (much longer than the subtending ovary) bracts. It differs from A. palustris ssp. elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase in the shape of the lip: this subspecies has an obcordate lip (clearly four lobed in the case of Anacamptis palustris subsp. robusta (T.Stephenson) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase). 


Βιβλιογραφία/References

Kretzschmar, H., G. Kretzschmar & W. Eccarius, 2002. Orchideen auf Kreta, Kasos und Karpathos: ein Feldführer durch die Orchideenflora der zentralen Inseln der Südägäis. Privately published by H. Kretzschmar, Bad Hersfeld: 292-295


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

ολότυπος - holotype