Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Anacamptis |

Anacamptis sancta (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Anacamptis sancta (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 1997, Lindleyana 12: 120

Συνώνυμα:

* Orchis sancta L. [βασιώνυμο]; Anteriorchis sancta (L.) E.Klein & Strack; Herorchis sancta (L.) D.Tyteca & E.Klein; Orchis coriophora subsp. sancta (L.) Hayek; Orchis coriophora var. sancta (L.) Rchb.f.; Orchis sancta f. minor Bornm. ex Soó


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δωδεκανήσου Νομός Ευβοίας Νομός Ηρακλείου Νομός Λέσβου Νομός Σάμου Νομός Χίου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: Al-Eisawi, 1986. Kew Bull. 41 : 371