Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Dactylorhiza |

Dactylorhiza baumannianaJ.Hölzinger & Künkele

Dactylorhiza baumanniana J.Hölzinger & Künkele 1983, Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 15: 514

Συνώνυμα:

Dactylorhiza baumanniana subsp. smolikana (B.Willing & E.Willing) H.Baumann & R.Lorenz; Dactylorhiza koutsourana B.Willing & E.Willing; Dactylorhiza smolikana B.Willing & E.Willing


Ελληνική κατανομή:
Νομός Αχαΐας Νομός Ημαθίας Νομός Ιωαννίνων Νομός Καστοριάς Νομός Κοζάνης Νομός Πέλλας Νομός Πιερίας Νομός Σερρών Νομός Φθιώτιδας

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Ξεχωρίζει από το αντωοειδές - ρομβοειδες, ελαφρά τρίλοβο χείλος (πλ.×μ. 7,5-15×7,5-12mm) που φέρει κάθετες σκούρες γραμμές σε ανοιχτόχρωμο κέντρο και το πλήκτρο που είναι σχεδόν ισομήκες με την ωοθήκη (Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009). 

Το όνομα Dactylorhiza smolikana B.Willing & E.Willing δίνεται συνήθως σε άτομα με άστικτα φύλλα (αν και πολλά άτομα 'τυπικά' της D. 'smolikana' έχουν στίγματα: Delforge, 2006; Πέτρου et al. 2009) και πιο ανοιχτόχρωμα άνθη. Στις περιοχές που φυτρώνουν άτομα τυπικά αυτού του taxon, αφθονούν τα υβρίδια με άλλα είδη (e.g. D. cordigera (Fr.) Soó, D. baumanniana J.Hölzinger & Künkele s.s. και σπανιότερα D. saccifera (Brongn.) Soó) και μορφολογικά (Πέτρου et al., 2009) αλλά και γενετικά (Hedrén et al., 2007ουσιαστικά αποτελούν ένα μεγάλο πληθυσμό υβριδίων.


English

This species can be identified by the obcordate-obovate, slightly trilobed shape of the lip (W.×L. 7,5-15×7,5-12mm), with a whitish centre and lines/spots which point to the spur entrance. The spur almost equals the ovary in length (Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009). 

The name Dactylorhiza smolikana B.Willing & E.Willing is given to members with unspotted leafs (though many ''typical'' members of D. 'smolikana' seem to bear such spots: Delforge, 2006; Πέτρου et al. 2009) and lighter coloured flowers. Where ''typical'' members of the aforementioned taxon are present, there is usually an abundance of hybrids with other species (e.gD. cordigera (Fr.) Soó, D. baumanniana J.Hölzinger & Künkele s.s., rarely D. saccifera (Brongn.) Soó) and they form morphologically (Πέτρου et al., 2009) but more importantly genetically (Hedrén et al., 2007) one hybrid swarm. Βιβλιογραφία/References

Hedrén, M.,  S.Nordstro, H.A.P. Hovmalm, H.Æ.Pedersen & S. Hansson, 2007. Patterns of polyploid evolution in Greek marsh orchids (Dactylorhiza; orchidaceae) as revealed by allozymes, AFLPs, and plastid DNA data. American Journal of Botany94(7): 1205–1218


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115041/1/Dactylorhiza/baumanniana//specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115039/1/Dactylorhiza/baumanniana//specimen.php http://www.greekorchids.gr/d_baumanniana.htm http://www.greekorchids.gr/d_smolikana.htm