Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Dactylorhiza |

Dactylorhiza cordigera subsp. pindica(B.Willing & E.Willing) H.Baumann & R.Lorenz

Dactylorhiza cordigera subsp. pindica (B.Willing & E.Willing) H.Baumann & R.Lorenz 2005, J. Eur. Orch. 37: 706

Συνώνυμα:

* Dactylorhiza pindica B.Willing & E.Willing [βασιώνυμο]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Ιωαννίνων Νομός Καστοριάς Νομός Φθιώτιδας

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές με την D. cordigera (Fr.) Soó ssp. cordigera δες την αντίστοιχη καταχώρηση.   

Η μόνη μέχρι στιγμής έρευνα (με χρήση τεχνικών μοριακής βιολογίας) στο σύμπλεγμα την κατατάσσει στη D. baumanniana J.Hölzinger & Künkele (Hedrén et al., 2007, σαν D. pindica B.Willing & E.Willing). Διαφέρει της D. baumanniana J.Hölzinger & Künkeles.s. κυρίως από το ύψος του φυτού (είναι συνήθως διπλάσιες σε μέγεθος) και το χρώμα του άνθους, που είναι γενικά πιο σκούρο με έντονες μοβ γραμμές και καμπύλες στο χείλος, λευκό κέντρο και συνήθως (αλλά όχι σε όλα τα άτομα) το περίγραμμα του φύλλου, που είναι σκούρο/μελανό (Πέτρου et al., 2009). 

Συνήθως σχηματίζει μεγάλους πληθυσμούς υβριδίων με την D. baumanniana J.Hölzinger & Künkele.


English

For information regarding how to differentiate this subspecies from D. cordigera (Fr.) Soó ssp. cordigera, see the entry concerning the typical subspecies.

The one published research on the complex in Greece (using a variety of molecular biology techniques) concludes that D. cordigera subsp. pindica (B.Willing & E.Willing) H.Baumann & R.Lorenz is more closely related to D. baumanniana J.Hölzinger & Künkele (Hedrén et al., 2007, as D. pindica B.Willing & E.Willing). Main differences between these two taxa are plant height (D. baumanniana J.Hölzinger & Künkele is almost half the size of D. cordigera subsp. pindica (B.Willing & E.Willing) H.Baumann & R.Lorenz), flower colour (D. baumanniana J.Hölzinger & Künkeles has light pink-purple flowers) and lip pattern (Πέτρου et al., 2009). 

It should be noted that hybrid populations with D. baumanniana J.Hölzinger & Künkele can be very common.


Βιβλιογραφία/References

Hedrén, M.,  S.Nordstro, H.A.P. Hovmalm, H. Æ.Pedersen & S. Hansson, 2007. Patterns of polyploid evolution in Greek marsh orchids (Dactylorhiza; orchidaceae) as revealed by allozymes, AFLPs, and plastid DNA data. American Journal of Botany94(7): 1205–1218


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

ολότυπος - holotype


Σημειώσεις:

http://www.greekorchids.gr/d_pindica.htm