Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Dactylorhiza |

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó 1962, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3

Συνώνυμα:

* Orchis incarnata L. [βασιώνυμο – συν. της D. incarnata s.l.]; Dactylorchis incarnata (L.) Verm. [συν. της D. incarnata s.l.]; Dactylorchis incarnata f. multiangulata Verm.; Dactylorchis incarnata f. punctata Verm.; Dactylorchis incarnata var. angustispicata Verm.; Dactylorchis incarnata var. beckii Verm.; Dactylorchis incarnata var. brachyphylla Verm.; Dactylorchis incarnata var. brevicalcarata (Rchb.f.) Verm.; Dactylorchis incarnata var. divaricata (Rich. ex Loisel.) Verm.; Dactylorchis incarnata var. extensa (Hartm.) Verm.; Dactylorchis incarnata var. latissima (Zapal.) Verm.; Dactylorchis incarnata var. leucantha Verm.; Dactylorchis incarnata var. longibracteata Verm.; Dactylorchis incarnata var. noncircumscripta Verm.; Dactylorchis incarnata var. remota Verm.; Dactylorchis incarnata var. rhombeilabia Verm.; Dactylorchis incarnata var. sublatifolia (Rchb.f.) Verm.; Dactylorchis incarnata var. triangularis Verm.; Dactylorchis incarnata var. vulgaris Verm.; Dactylorchis latifolia (L.) Rothm.; Dactylorhiza comosa (Scop.) P.D.Sell; Dactylorhiza fistulosa H.Baumann & Künkele [nom. illeg.]; Dactylorhiza incarnata f. brevibracteata (Landwehr) P.Delforge; Dactylorhiza incarnata f. ochrantha Landwehr; Dactylorhiza incarnata f. punctata (Verm.) R.M.Bateman & Denholm; Dactylorhiza incarnata lusus albida (Rchb.f.) Soó; Dactylorhiza incarnata subsp. punctata R.Doll; Dactylorhiza incarnata subsp. pyrenaica Balayer; Dactylorhiza incarnata var. brachyphylla (Verm.) Soó; Dactylorhiza incarnata var. brevibracteata Landwehr; Dactylorhiza incarnata var. extensa (Hartm.) Soó; Dactylorhiza incarnata var. immaculata Romolini & Sodi; Dactylorhiza incarnata var. macrophylla (Schur) Soó; Dactylorhiza incarnata var. reichenbachii Gathoye & D.Tyteca; Dactylorhiza incarnata var. seemenii (Asch. & Graebn.) Soó; Dactylorhiza incarnata var. sublatifolia (Rchb.f.) Soó; Dactylorhiza incarnata var. trifurca (Rchb.f.) Aver.; Dactylorhiza intermedia (Serg.) Kulikov & E.G.Philippov; Dactylorhiza latifolia (L.) Soó; Dactylorhiza strictifolia (Opiz) Rauschert ex Hudziok; Orchis altaica (Rchb.f.) Soó; Orchis angustifolia Loisel. ex Rchb. [nom. inval.]; Orchis angustifolia var. divaricata Nyman; Orchis angustifolia var. extensa Hartm.; Orchis angustifolia Wimm. & Grab. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis comosa Schur, Enum. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis comosa Scop.; Orchis comosa var. angustifolia Ambrosi; Orchis condensa Schur; Orchis divaricata Boreau, [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis divaricata Rich. ex Loisel.; Orchis extensa (Hartm.) Pritz.; Orchis fistulata Stokes; Orchis fistulosa Moench [nom. illeg.]; Orchis impudica Crantz [sp. dub.]; Orchis incarnata f. lanceata (A.Dietr.) Snarskis; Orchis incarnata f. macrophylla Schur; Orchis incarnata f. retusa Soó; Orchis incarnata f. rostriformis (Zapal.) Soó; Orchis incarnata f. stenophylla Asch. & Graebn.; Orchis incarnata f. subfoliosa M.Schulze ex Asch. & Graebn.; Orchis incarnata subsp. fraasii K.Richt.; Orchis incarnata subsp. lanceata (A.Dietr.) E.G.Camus; Orchis incarnata var. albida Rchb.f.; Orchis incarnata var. altaica Rchb.f.; Orchis incarnata var. brevicalcarata Rchb.f.; Orchis incarnata var. brevifolia A.Fuchs; Orchis incarnata var. extensa (Hartm.) Rchb.f.; Orchis incarnata var. fraasii (K.Richt.) Soó; Orchis incarnata var. incisiloba Zapal.; Orchis incarnata var. intermedia Serg.; Orchis incarnata var. lanceata (A.Dietr.) Rchb.f.; Orchis incarnata var. lanceata-fraasii Rchb.f.; Orchis incarnata var. lanceolata Rchb.f.; Orchis incarnata var. latissima Zapal.; Orchis incarnata var. maxima Cuatrec.; Orchis incarnata var. platyphylla Snarskis; Orchis incarnata var. rhombeilabia-acroglossa Rchb.f.; Orchis incarnata var. rostriformis Zapal.; Orchis incarnata var. seemenii Asch. & Graebn.; Orchis incarnata var. subextensa Neuman; Orchis incarnata var. sublatifolia Rchb.f.; Orchis incarnata var. trifurca Rchb.f.; Orchis incarnata var. triloba-retusa Rchb.f.; Orchis lanceata A.Dietr.; Orchis latifolia L., Sp. Pl.: 941 (1753), [nom. rej.]; Orchis latifolia subsp. impudica Soó [nom. inval.]; Orchis latifolia subsp. incarnata (L.) Hook.f. [συν. της D. incarnata s.l.]; Orchis latifolia var. angustifolia Bab. [nom. illeg.]; Orchis latifolia var. divaricata (Rich. ex Loisel.) Nyman; Orchis latifolia var. incarnata (L.) Coss. & Germ. [συν. της D. incarnata s.l.]; Orchis latifolia var. lineare Tinant; Orchis latifolia var. longibracteata Neilr.; Orchis latifolia var. maculata Tinant; Orchis latifolia var. pallida Tinant; Orchis latifolia var. tharandina Rchb.f.; Orchis macra Schur. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis militaris Puccin. ex Parl. [sensu auct.]; Orchis mixta Retz. [nom. superfl.]; Orchis mixta var. incantata (L.) Retz. [συν. της D. incarnata s.l.]; Orchis palmata Gilib. [opus utique oppr.]; Orchis strictiflora Opiz; Orchis strictifolia Opiz; Orchis tharandina Rchb.f.; Orchis traunsteineri Saut. ex W.D.J.Koch [sensu auct.]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Ιωαννίνων Νομός Σερρών

Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Middle Asia Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Σύμφωνα με το WCSF (2013) αναγνωρίζονται 8 υποείδη και 2 νόθο-υποείδη στο είδος - τα ελληνικά άτομα ανήκουν στο τυπικό υποείδος. 

Ξεχωρίζει εύκολα επειδή έχει στενά λογχοειδή-γραμμοειδή, όρθια, (συνήθως) άστικτα, ανοικτοπράσινα φύλλα, που φτάνουν μέχρι τη βάση της ταξιανθίας σε μήκος. Άνθη υπόλευκα έως ανοικτό ροζ (η ποικιλοχρωμία βρίσκετε συνήθως στους ίδιους πληθυσμούς, όπως και στην D. sambucina (L.) Soó) με ρομβοειδές χείλος (σε μερικά άτομα ελαφρά τρίλοβο) που φέρει σκουρόχρωμα καμπύλα σχέδια. 

Το είδος χαρακτηρίζετε τρωτό στην Ελλάδα, με κύριους κινδύνους την υπερβόσκηση και την διατάραξη των βιοτόπων της, από δραστηριότητες που μπορεί να διακόψουν την παροχή νερού όπου φύεται, όπως η διάνοιξη δρόμων (Τσίφτης & Καραγιαννακίδου, 2009). 

Φυσικά όπως και σε άλλα μέλη του γένους, τα υβρίδια είναι συχνότατα, αλλά τα φύλλα είναι χαρακτηριστικά και εύκολα την ξεχωρίζουν. 


English

Eight subspecies and two nothosubspecies are recognised in D. incarnata (L.) Soó (WCSF, 27/5/2015). Greek populations are assigned to the typical subspecies. 

It can be easily identified by the linear-lanceolate, erect, light green (usually unspotted) leaves. Flowers are off-white to pink, usually in the same population (as in D. sambucina (L.) Soó). The lip is rhombic (slightly trilobed in some individuals) and bears a pattern of darker spots and loops. 

D. incaranta (L.) Soó is characterised as vulnerable (VU) in the Red Data Book of Greek flora, mainly because of overgrazing and habitat disturbance (Τσίφτης & Καραγιαννακίδου, 2009).

Hybrids with other species can be quite common, however leaf morphology is unique. 


Βιβλιογραφία/References

Τσίφτης, Σ. & Β. Καραγιαννακίδου, 2009. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Στο: Δ. Φοίτος, Θ. Κωνσταντινίδης & Γ. Καμάρη, editors: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Vol. 1. Πάτρα, Ελληνική Βοτανική Εταιρία: 349-352


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: Vermeulen, 1947. Stud. Dactylorchids : 89


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/66300/1/Dactylorhiza/incarnata/Linnaeus_Carl/incarnata//specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2126204/1/Dactylorhiza/incarnata/Linnaeus_Carl/Soo_von_Bere_Karoly_Rezsoe/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/140204/1/Dactylorhiza/incarnata/Linnaeus_Carl/Soo_von_Bere_Karoly_Rezsoe/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2000076/1/Dactylorhiza/incarnata/Linnaeus_Carl/Soo_von_Bere_Karoly_Rezsoe/specimen.php http://www.greekorchids.gr/d_incarnata.htm