Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Dactylorhiza |

Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii E.Nelson

Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii E.Nelson 1976, Monogr. Ikon. Orchid.: 43 [nom. inval.?]

Ελληνική κατανομή:
Νομός Γρεβενών Νομός Δράμας Νομός Ιωαννίνων Νομός Πέλλας Νομός Πιερίας Νομός Σερρών Νομός Τρικάλων

Παγκόσμια κατανομή:
Southwestern Europe

Σημειώσεις είδους:

Το είδος χωρίζεται σε 3 αποδεκτά υποείδη, όλα παρόντα στην Ελλάδα - εξάλλου, έχει περιορισμένη κατανομή, εκτός χώρας βρίσκεται μόνο στην Βουλγαρία.

Μοιάζει ύποπτα με την Dactylorhiza baumanniana J.Hölzinger & Künkele, αλλά είναι πιο ψηλόλιγνο φυτό.

Ξεχωρίζει από τα ανοιχτό ροζ έως ανοικτό ματζέντα άνθη, με ρομβοειδές χείλος (πλ. × μ. 6-12 × 6-14mm - Delforge, 2006) που καταλήγει σε ένα ελαφρύ δόντι (σπάνια ελαφρά τρίλοβο) και που φέρει σκούρες λεπτές κηλίδες ή διακεκομμένες γραμμώσεις σε ευθείες και καμπύλες που ξεκινούν από την είσοδο του πλήκτρου. Η περιοχή γύρω από την είσοδο του πλήκτρου είναι λευκή και πολλές φορές και το κέντρο του χείλους. Τα φύλλα είναι άστικτα, ή (σε λίγα άτομα) έχουν ελαφρά στίγματα στο άνω μισό του μήκους τους (Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009).

Σχηματίζει υβρίδια με πολλά είδη, ιδιαίτερο πρόβλημα αναφέρετε με τη D. saccifera (Brongn.) Soó (Πέτρου et al., 2009). 

Κλείδα για τα υποείδη (Delforge, 2006; Πετρου et al., 2009 - σύνδεσμοι στη κλείδα, οδηγούν στις αντίστοιχες καταχωρήσεις)

1. φυτό στη Σάμο

            subsp. pythagorae (σύνδεσμος)

* φυτό στην ηπειρωτική χώρα

            2.

2. χείλος ρομβοειδές όχι έντονα τρίλοβο

            subsp. kalopissii

* χείλος τρίλοβο

            subsp. macedonica (σύνδεσμος)

Ταξινομικές σημειώσεις

Το όνομα εμφανίζεται να έχει ανεπαρκή τύπο (ICBN, Art. 37. - IPNI, 27/5/2015).


English 

Three subspecies are recognised in D. kalopissii E. Nelson, all present in Greece. 

It looks suspisiously like a Dactylorhiza baumanniana J.Hölzinger & Künkele, however plants are much taller and slender. 

It can be identified by the light pink-magenta flowers, with a rhombic, slightly trilobed (if at all) lip (W. × L. 6-12 × 6-14mm - Delforge, 2006). The lip has a pattern of darker spots and lines, sometimes curves, which radiate from the lighter coloured spur entrance. Leaves unspotted or sometimes spotted lightly on the distal half (Delforge, 2005; Πέτρου et al., 2009).

Hybrids with other taxa are common, in particular with D. saccifera (Brongn.) Soó (Πέτρου et al., 2009).

Key to the subspecies (Delforge, 2006; Πετρου et al., 2009 - links in the key redirect to relevant entries)

1. plant from Samos island

            subsp. pythagorae (link)

plant from the mainland

            2.

2. lip rhombic, if trilobed then only slightly

            subsp. kalopissii

* lip clearly trilobed

            subsp. macedonica (link)

Notes on taxonomy

The name has an unsatisfactory type as regards of Art. 37 (ICBN, Art. 37. - IPNI, 27/5/2015) and may be a nom. inval. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

εικονογράφηση που συνοδεύει τη τυπική δημοσίευση - illustration accompaning the protologue

εικονογράφηση που συνοδεύει τη τυπική δημοσίευση 2 - illustration accompaning the protologue 2

εικονογράφηση που συνοδεύει τη τυπική δημοσίευση 3 - illustration accompaning the protologue 3


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115069/1/Dactylorhiza/kalopissii/Nelson_Erich/specimen.php http://www.greekorchids.gr/d_kalopissii.htm