Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Epipactis |

Epipactis helleborine subsp. degenii(Szentp. & Mónus) Kreutz

Epipactis helleborine subsp. degenii (Szentp. & Mónus) Kreutz 2007, Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 24(1): 157

Συνώνυμα:

* Epipactis degenii Szentp. & Mónus [βασιώνυμο]; Epipactis halacsyi subsp. degenii (Szentp. & Mónus) Kreutz


Ελληνική κατανομή:
Νομός Λάρισας Νομός Πιερίας

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Διαφέρει ως προς το τυπικό είδος κυρίως στα φύλλα που είναι όρθια, και τα κατώτερα (κυρίως) αγκαλιάζουν (όχι μόνο οι βάσεις τους) στο κάτω τους μέρος το βλαστό. Είναι πιο κοντά φυτά, με πιο πυκνή ταξιανθία (Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009). 

Πιθανόν να πρόκειται για απλή παραλλαγή της E. helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine ή προσαρμογή σε ξηρότερες συνθήκες και να μην είναι διαφορετικό taxon. 

Γνωστό μόνο από μια μικρή περιοχή στον Όλυμπο (δες εξωτερικούς συνδέσμους), πράγμα που συμβάλει στην εκτίμηση πως είναι μάλλον απλά τοπική παραλλαγή και τίποτα άλλο.


English

Known only from Olympus Mountain, it can be differentiated from the typical subspecies by the clasping leaves (not just their bases), the denser inflorescence, and shorter stature  (Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009). 

It may just be a xerophytic variant of E. helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine