Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Epipactis |

Epipactis helleborine subsp. densifolia(W.Hahn, Passin & R.Wegener) Kreutz

Epipactis helleborine subsp. densifolia (W.Hahn, Passin & R.Wegener) Kreutz 2005, Eurorchis 17: 105

Συνώνυμα:

* Epipactis densifolia W.Hahn, Passin & R.Wegener [βασιώνυμο]; Epipactis tremolsii subsp. densifolia (W.Hahn, Passin & R.Wegener) Kreutz


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δωδεκανήσου Νομός Λέσβου Νομός Σάμου Νομός Χίου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Η κατανομή και οι πληροφορίες της παρούσας σελίδας, είναι από το http://www.aho-bayern.de/epipactis/ep_dens.html

Σημειώνεται πως εδώ Epipactis turcica Kreutz = E. helleborine (L.) Crantz ssp. helleborine (προσ. γνώμη - ο γραφών δεν βρίσκει διαφορά στον ολότυπο και την τυπική περιγραφή της E. turcica Kreutz από φυτά της E. helleborine (L.) Crantz).

Διαφέρει της τυπικής μορφής του είδους στο χρώμα των λουλουδιών, τη πυκνότητα του ανθοφόρου και τις κυματιστές παρυφές φύλλων. 

Διαγνωστικοί χαρακτήρες

Φυτό: εύρωστο, συχνά σε συστάδες, 30-65(90) cm, βλαστός μοβ σκούρο, με χνούδι. Φύλλα: σε ελικοειδή διάταξη, μεγάλα, σκούρο πράσινο, μερικές φορές με μοβ απόχρωση, 6-10(16), ωοειδή, τα άνω ωοειδή-λογχοειδή έως λογχοειδή, με κυματιστές παρυφές, καθαρά μακρύτερα του μεσογονατίου, σχεδόν οριζόντια (ελαφρά προς τα πάνω). Ανθοφόρο: με 25-65 άνθη, χνουδωτό. Βράκτια: τα κατώτερα μακρύτερα του μήκους άνθους+ωοθήκης, τα υπόλοιπα σχεδόν στο ίδιο μήκος με το άνθος+ωοθήκη. Άνθη: ανοικτά, μεγάλα, πράσινο-μοβ, το κεντρικό σέπαλο ''ξαπλωτό'' πάνω από το στύλο. Υποχείλειο: σκούρο μοβ εσωτερικά (σχεδόν μαύρο) με νέκταρ. Ωοθήκη:  απιοειδής, με κοντό χνούδι και μακρύ μοβ ποδίσκο. 


English

All data on this entry are from http://www.aho-bayern.de/epipactis/ep_dens.html

It should be noted, that here E. turcica Kreutz = E. helleborine (L.) Crantz ssp. helleborine (pers. opinion - we cannot find any differences between the holotype and protologue of E. turcica Kreutz from members of E. helleborine (L.) Crantz).

It can be differentiated from the typical subspecies by flower coloration and density, as well as the undulate leaf margins.  

Diagnostic characters

Plant: robust, usually with multiple stems, 30-65(90) cm tall, stem violet, pubescent. Leaves: alternating helically, large, dark green, sometimes with a violet tint, 6-10(16), lower ovate, the rest ovate-lanceolate to lanceolate, with undulate margins, much longer than the internodes, held horizontally to slightly ascending. Inflorescence: carrying 25-65 flowers, pubescent. Bracts: lower bracts longer than the length of ovary+flower, the rest almost the same length as ovary+flower. Flowers: big, open, green-purple-violet, the central sepal pointing forwards. Hypochile: dark violet inside (almost black), nectariferous. Ovary:  pyriform, pubescent, with a long, violet pedicel.