Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Epipactis |

Epipactis leptochila subsp. naousaensis(Robatsch) Kreutz

Epipactis leptochila subsp. naousaensis (Robatsch) Kreutz 2004, Kompend. Eur. Orchid.: 63

Συνώνυμα:

* Epipactis naousaensis Robatsch [βασιώνυμο]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δράμας Νομός Ημαθίας Νομός Κιλκίς Νομός Κοζάνης Νομός Πέλλας Νομός Σερρών

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Ο χάρτης κατανομής βασίζεται στο http://www.aho-bayern.de/epipactis/ep_naou.html και στο Τσίφτης & Καραγιαννακίδου (2009) - και στα δύο σαν E. naousaensis Robatsch.

Σχηματίζει συχνά υβρίδια με την E. helleborine (L.) Crantz (Delforge, 2005; Tσίφτης & Καραγιαννακίδου, 2009). 

Διαφέρει από την E. leptochila ssp. neglecta Kümpel, από το πιο ανοιχτόχρωμο φύλλωμα, το ότι ανθίζει 2 βδομάδες αργότερα και σε τεχνικές λεπτομέρειες του χείλους (Antonopoulos & Tsiftis, 2012).

Διαγνωστικοί χαρακτήρες (Robatsch, 1989; Delforge, 2006; Τσίφτης & Καραγιαννακίδου, 2009, σε όλα σαν E. naousaensis Robatsch):

Φυτό: συνήθως σχηματίζει συστάδες, 20-40cm. βλαστός χνουδωτός, λιγότερο κάτω, περισσότερο πάνω. Φύλλα: 1-2 στη βάση που αγκαλιάζουν τον βλαστό, τα υπόλοιπα 3(4) φύλλα μακρύτερα καθώς ανεβαίνουν τον βλαστό, ανοικτό πράσινο, λογχοειδή, 2-3,5 × 7-9 cm (πλ. × μ.), σε ελικοειδή διάταξη, μακρύτερα σε μήκος του μεσογονατίου διαστήματος. Ανθοφόρο: σχετικά πυκνό με 10-30(40) άνθη. Βράκτια: όλα μακρύτερα του μήκους του άνθους+ωοθήκης, τα χαμηλότερα έως 6 cm. Άνθη: μικρά, κρεμάμενα, μισάνοικτα, ανοιχτό πράσινο, πέταλα ανοικτό πράσινο με ροζ απόχρωση, σχεδόν ισομήκη με τα σέπαλα, με νέκταρ. Επιχείλειο: ροζ με 2 κάλλους σχετικά στενό σε σχέση με το υποχείλειο, μυτερό, η άκρη γυριστή προς τα πίσω. Ωοθήκη: πράσινη, απιοειδής, με ελαφρύ χνούδι, μεγάλη σε σχέση με το άνθος, με  ποδίσκο πιο ανοιχτόχρωμο σε σχέση με την ωοθήκη και σχετικά μακρύ, 4-5mm.


English

Distribution map based on http://www.aho-bayern.de/epipactis/ep_naou.html and on Τσίφτης & Καραγιαννακίδου (2009) - in both references as E. naousaensis Robatsch.

Hybrids with E. helleborine (L.) Crantz are common (Delforge, 2006; Tσίφτης & Καραγιαννακίδου, 2009). 

It differs from E. leptochila ssp. neglecta Kümpel, by leaf coloration (lighter green in the present taxon), flowering period (2 weeks earlier for present taxon) and technical details fo the lip (Antonopoulos & Tsiftis, 2012).

Diagnostic characters (Robatsch, 1989; Delforge, 2006; Τσίφτης & Καραγιαννακίδου, 2009 - in all references as E. naousaensis Robatsch):

Plant: usually with multiple stems from the same rhizome, stems pubescent. Leaves: 1-2 basal leafs clasping the stem, the rest 3(4) longer as they go up the stem, light green, lanceolate, 2-3,5 × 7-9 cm (W × L), helically arranged, longer than the internodes. Inflorescence: dense, bearing 10-30(40) flowers. Bracts: all longer than the length of flower+ovary, lower ones may be up to 6 cm. Flowers: small, pendent, half-open, light green, petals lighter green with a pink tint, almost as long as sepals, nectariferous. Epichile: pink with 2 calli, relatively shorter in width than hypochile, tip pointy, curved down and back. Ovary: green, pyriform, slightly pubescent, big when compared with the flowers, with a long (4-5 mm), light green pedicel.


Βιβλιογραφία/References

Antonopoulos Z. & S. Tsiftis, 2012. Epipactis purpurata Sm. and  Epipactis leptochila (Godf.) Godf. subsp. neglecta Kümpel (Orchidaceae), two new Epipactis taxa for the flora of Greece. Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. Vol. 29(1): 81-91 

Robach, K. 1989. Beiträge zur kenntnis der Europäischen Epipactis-Arten (Orchidaceae). Linzer Biol. Beitr. 21: 295-302

Τσίφτης, Σ. & Β. Καραγιαννακίδου, 2009. Epipactis naousaensis Robatsch Στο: Δ. Φοίτος, Θ. Κωνσταντινίδης & Γ. Καμάρη, editors: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Vol. 2. Πάτρα, Ελληνική Βοτανική Εταιρία: 14-15


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue


Σημειώσεις:

http://www.aho-bayern.de/epipactis/ep_naou.html http://www.greekorchids.gr/epipactis_nauosaensis_new.htm