Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Epipactis |

Epipactis microphylla(Ehrh.) Sw.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 1800, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 232

Συνώνυμα:

* Serapias microphylla Ehrh. [βασιώνυμο]; Amesia microphylla (Ehrh.) A.Nelson & J.F.Macbr.; Epipactis athensis Lej.; Epipactis atrorubens Rostk. ex Spreng. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Epipactis helleborine var. canescens (Irmisch) Rchb.f.; Epipactis helleborine var. microphylla (Ehrh.) Rchb.f.; Epipactis helleborine var. nuda (Irmisch) Rchb.f.; Epipactis intermedia Schur; Epipactis latifolia subsp. microphylla (Ehrh.) Bonnier & Layens; Epipactis latifolia subsp. parvifolia (Pers.) K.Richt.; Epipactis latifolia var. microphylla (Ehrh.) DC.; Epipactis microphylla f. canescens (Irmisch) E.G.Camus; Epipactis microphylla subsp. intermedia (Schur) K.Richt.; Epipactis microphylla var. canescens Irmisch; Epipactis microphylla var. firmior Schur; Epipactis microphylla var. glabrescens Velen.; Epipactis microphylla var. intermedia Schur; Epipactis microphylla var. nuda Irmisch; Helleborine microphylla (Ehrh.) Schinz & Thell.; Helleborine microphylla f. firmior (Schur) Soó; Helleborine microphylla f. nuda (Irmisch) Soó; Helleborine microphylla var. canescens (Irmisch) Graber; Helleborine microphylla var. nuda (Irmisch) Graber; Limodorum microphyllum (Ehrh.) Kuntze; Serapias athensis (Lej.) Hocq. [nom. illeg.]; Serapias latifolia var. microphylla (Ehrh.) Pers.; Serapias latifolia var. parvifolia Pers.


Ελληνική κατανομή:
Νομός Αργολίδας Νομός Αρκαδίας Νομός Αχαΐας Νομός Αττικής Νομός Γρεβενών Νομός Δράμας Νομός Ευβοίας Νομός Ευρυτανίας Νομός Ηλείας Νομός Ημαθίας Νομός Ηρακλείου Νομός Ιωαννίνων Νομός Καρδίτσας Νομός Καστοριάς Νομός Κεφαλλονιάς Νομός Κοζάνης Νομός Μεσσηνίας Νομός Πέλλας Νομός Πιερίας Νομός Σερρών Νομός Τρικάλων Νομός Φθιώτιδας Νομός Φλώρινας Νομός Φωκίδας Νομός Χαλκιδικής Νομός Χανίων

Παγκόσμια κατανομή:
Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Μικροσκοπικό είδος, εύκολα αναγνωρίσιμο αν και πολλές φορές περνά απαρατήρητο. 

Μερικά φυτά μπορεί να είναι όλο σκούρο μοβ, σαν την E. atrorubens (Hoffm.) Besser, ενώ υπάρχουν και αναφορές για μυκοετερότροφα άτομα (άτομα χωρίς χλωροφύλλη). Το είδος, με τη μικρή επιφάνεια φύλλων που διαθέτει, μπορεί να είναι μερικώς μυκοετερότροφο (Selosse et al., 2004). 

Διαγνωστικοί χαρακτήρες (Moore, 1980; Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009):

Φυτό: 15-40cm συνήθως με ένα ή δύο στελέχη, χνουδωτός βλαστός σε όλο το μήκος του. Φύλλα: 3-6 πράσινα έως γλαυκοπράσινα, μερικές φορές με μοβ αποχρώσεις (ή σπάνια όλο το φυτό μοβ), ωοειδή-λογχοειδή, 1-3(5) × 1- (σπάνια) 2,5cm (μ. × πλ.), σε δίσειρη διάταξη, σχεδόν πάντα κοντύτερα από το μεσογονάτιο διάστημα. Ανθοφόρο: χνουδωτό, όρθιο, πυκνό έως αραιό, με 4-15 (30) άνθη. Βράκτια: το κατώτερο βράκτιο μακρύτερο ή ίσο σε μήκος του άνθους+ωοθήκης, τα υπόλοιπα ίσα ή κοντύτερα. Άνθη: εξωτερικά πράσινα έως μοβ σκούρο, εσωτερικά πιο ανοιχτόχρωμα, μικρά, συνήθως μισάνοιχτα. Επιχείλειο: με 2 (συνήθως ενωμένους σε ένα) οδοντωτούς κάλλους. Ωοθήκη: απιοειδής, χνουδωτή, με κοντό συνήθως μοβ σκούρο ποδίσκο.


English

An inconspicuous, easy to identify species, that can be unnoticed due to its small stature. 

Some plants can be violet coloured, just like some members of E.atrorubens (Hoffm.) Besser. There are also reports of albino, mycoheterotrophic individuals - this species has a very limited leaf surface and may be partially mycoheterotroph (Selosse et al., 2004). 

Diagnostic characters (Moore, 1980; Delforge, 2006; Πέτρου et al., 2009):

Plant: 15-40cm tall, usually with one or two stems, pubescent throughout (not the leaves). Leaves: 3-6 green to dark-glaucous green, sometimes violet or violet tinted (rarely the whole plant violet), ovate-lanceolate, 1-3(5) × 1- (rarely) 2,5cm (L × W), alternating in two rows, always shorter than the internodes. Inflorescence: pubescent, lax to dense, carrying 4-15 (30) flowers. Bracts: the first longer or of the same length with flower+ovary, the rest equal to or shorter than this length. Flowers: abaxially green to dark violet, adaxially lighter, usually half-open. Epichile: carrying 2 small calli (usually joint in one), serrated. Ovary: pyriform, pubescent, with a short, dark coloured pedicel. 


Βιβλιογραφία/References

Moore, D.M., 1980Epipactis Zinn, στο T.G. Tutin et al. editors. Flora Europaea Vol. 5. Cambidge University Press

Selosse, M.-A., A. Faccio, G. Scappaticci & P. Bonfante,2004. Chlorophyllous and achlorophyllous specimens of Epipactis microphylla (Neottieae, Orchidaceae) are associated with ectomycorrhizal septomycetes, including truffles. Microbial Ecology, Vol. 47: 416–426


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue