Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Himantoglossum |

Himantoglossum calcaratum (Beck) Schltr.

Himantoglossum calcaratum (Beck) Schltr. 1927, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. A 1: 145

Συνώνυμα:

* Aceras calcaratum Beck [βασιώνυμο]; Aceras hircinum var. calcaratum (Beck) Beck; Himantoglossum caprinum subsp. calcaratum (Beck) H.Baumann & R.Lorenz; Himantoglossum caprinum var. calcaratum (Beck) Schltr.; Himantoglossum jankae subsp. calcaratum (Beck) Kreutz; Himantoglossum hircinum subsp. calcaratum (Beck) Soó; Himantoglossum hircinum var. calcaratum (Beck) Asch. & Graebn.; Loroglossum calcaratum (Beck) Beck; Loroglossum hircinum var. calcaratum (Beck) Janch.;


Ελληνική κατανομή:
Νομός Θεσσαλονίκης

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

H ακριβής κατανομή του παρόντος είδους στην Ελλάδα είναι άγνωστη, λόγω σύγχησης με το H. jankae Somlyay, Kreutz & Óvári από το οποίο διαφέρει από το μακρύ πλήκτρο και τους μακριούς πλευρικούς λοβούς του χείλους. Επίσης το χείλος είναι σαφώς μεγαλύτερο σε όλες του τις διαστάσεις. Δεν αναγνωρίζεται σαν διαφορετικό σε επίπεδο είδους στη πλειοψηφία της βιβλιογραφίας, αλλά δες Sramkó et al. (2014). 


English

Little is known about the true distribution of H. calcaratum (Beck) Schltr. in Greece, because it has been perennially confused with H. jankae Somlyay, Kreutz & Óvári (which has a much shorter spur, smaller flowers and shorter side lobes of the lip). It is not accepted as a distinct species in the majority of the literature - for more details and arguments for its status as a species see Sramkó et al. (2014). 


Βιβλιογραφία/References

Sramkó, G., A. Molnár, J.A. Hawkins & R.M. Bateman, 2014. Molecular phylogeny and evolutionary history of the Eurasiatic orchid genus Himantoglossum s.l. (Orchidaceae). Annals of Botany, doi:10.1093/aob/mcu179


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

εικονογράφηση που συνοδεύει τη τυπική δημοσίευση - illustration accompanying protologue: fig. 4