Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Neottia |

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 37

Συνώνυμα:

* Ophrys nidus-avis L. [βασιώνυμο]; Distomaea nidus-avis (L.) Spenn.; Epipactis nidus-avis (L.) Crantz; Helleborine nidus-avis (L.) F.W.Schmidt; Helleborine succulenta F.W.Schmidt; Listera nidus-avis (L.) Curtis; Malaxis nidus-avis (L.) Bernh.; Neottia abortiva Gray [sensu auct.]; Neottia macrostelis Peterm.; Neottia nidus-avis f. dilatata Zapal.; Neottia nidus-avis f. glandulosa Beck; Neottia nidus-avis f. micrantha Zapal.; Neottia orobanchoidea St.-Lag.; Neottia squamosa Dulac; Neottidium nidus-avis (L.) Schltdl.; Serapias nidus-avis (L.) Steud.


Ελληνική κατανομή:
Νομός Αχαΐας Νομός Αττικής Νομός Γρεβενών Νομός Δράμας Νομός Ημαθίας Νομός Θεσπρωτίας Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Ιωαννίνων Νομός Καρδίτσας Νομός Καστοριάς Νομός Κεφαλλονιάς Νομός Κιλκίς Νομός Κοζάνης Νομός Πέλλας Νομός Πιερίας Νομός Σερρών Νομός Τρικάλων Νομός Φθιώτιδας Νομός Φλώρινας Νομός Χαλκιδικής Άγιον Όρος

Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Τα άτομα του είδους μπορεί να ανθίσουν υπόγεια (Rasmussen, 2008: 262-266). 

Δεν έχουν φύλλα και είναι μυκοετερότροφα - αν και έχουν μικρές ποσότητες χλωροφύλλης, δεν έχει παρατηρηθεί φωτοσύνθεση (Menke & Schmid, 1976; Rasmussen, 2008: 262-266), για αυτό και συνήθως βρίσκονται σε εξαιρετικά σκιερές συνθήκες.


English 

Members of this species can flower underground (Rasmussen, 2008: 262-266).

They do not bear any leaves and are mycoheterotrophs. Though small quantities of chlorophyll are present, photosynthesis has not been observed (Menke & Schmid, 1976; Rasmussen, 2008: 262-266). Usually they are found growing under low light conditions.


 

Βιβλιογραφία/References

Menke W., Schmid G.H., 1976. Cyclic photophosphorylation in the mycotrophic orchid Neottia nidus-avis. Plant Physiology Vol.57: 716


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

λεκτότυπος - lectotype: "Nidus avis, ex speciebus Satyrii abortivi": Baumann & al., 1989. Mitteilungsbl. Arbeitskr. Heim. Orchid. Baden-Württemberg 21 : 504, Abb. 28