Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Neottia |

Neottia ovata(L.) Bluff & Fingerh.

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. 1838, Comp. Fl. German., ed. 2, 2: 435

Συνώνυμα:

* Ophrys ovata L. [βασιώνυμο]; Bifolium ovatum (L.) Nieuwl.; Diphryllum ovatum (L.) Kuntze; Distomaea ovata (L.) Spenn.; Epipactis ovalifolia Stokes; Epipactis ovata (L.) Crantz; Helleborine ovata (L.) F.W.Schmidt; Listera multinervia Peterm.; Listera ovata (L.) R.Br.; Listera ovata f. brachyglossa Peterm.; Listera ovata f. densiflora W.Zimm.; Listera ovata f. elliptica Zapal.; Listera ovata f. gracilis Zapal.; Listera ovata f. minima Zapal.; Listera ovata f. multinervia (Peterm.) Peterm.; Listera ovata f. parvifolia Asch. & Graebn.; Listera ovata f. platyglossa Peterm.; Listera ovata lusus alternifolia Peterm.; Listera ovata lusus quadrifoliata W.Zimm.; Listera ovata lusus trifoliata (Cariot & St.-Lag.) Asch. & Graebn.; Listera ovata var. trifoliata Cariot & St.-Lag.; Malaxis ovata (L.) Bernh.; Neottia latifolia Rich.; Ophrys bifolia Lam.; Pollinirhiza ovata (L.) Dulac; Serapias ovata (L.) Steud.


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Siberia Middle Asia Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Το είδος αυτό μπορεί να βρεθεί με την ίδια συχνότητα σε ανοικτές θέσεις ή βαθιά σκιά, και σε ποικιλία ενδιαιτημάτων (Delforge, 2006; Rasmussen, 2008: 267-272). Στην Ελλάδα πάντα σε υγρά περιβάλλοντα. 

Τα φύλλα είναι χαρακτηριστικά, και αν και μπορεί το ανθοφόρο εύκολα να φτάσει τα 80cm, πολλές φορές λόγο χρωματισμού περνά απαρατήρητο ανάμεσα στην άλλη βλάστηση (προσωπική παρατήρηση). 


English

Plants can be found both in dense forest or open bright positions, and in a variety of habitats (Delforge, 2006; Rasmussen, 2008: 267-272). In Greece it can be found only in positions with adequate moisture. 

The leaves are very characteristic. Though the inflorescence can reach 80cm, it can be easily ignored amongst the surrounding vegetation because of its colour (personal observation).Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: Renz in Nasir & Ali (ed.), 1984. Fl. Pakistan 164 : 8