Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys argolica subsp. argolicaH.Fleischm.

Ophrys argolica subsp. argolica H.Fleischm. 1919, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 295

Συνώνυμα:

Ophrys argolica subsp. icariensis (M.Hirth & H.Spaeth) Kreutz [δες σημειώσεις]; Ophrys ferrum-equinum f. fallax Soó [συν. της O. argolica s.l.]; Ophrys ferrum-equinum subsp. argolica (H.Fleischm.) Soó [συν. της O. argolica s.l.]; Ophrys icariensis M.Hirth & H.Spaeth [δες σημειώσεις]; Ophrys olympiotissa Paulus [δες σημειώσεις]


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Το όνομα 'O. icariensis' (συν. 'O. argolica ssp. icariensis') δεν αποκλείεται να περιγράφει υβρίδιο της Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench με την O. argolica H.Fleischm. (Delforge, 2006: 538) ή την O. ferrum-equinum Desf. 

Παρομοίως, το όνομα 'O. olympiotissa', πιθανόν αναφέρετε στο υβρίδιο Ophrys × moreana H.Baumann & Künkele (= O. argolica × O. ferrum-equinum) ή σε ελαφρά άτυπη μορφή της ποικιλόμορφης O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum

Το είδος χωρίζεται σε 7 αποδεκτά υποείδη (WCSF, 3/6/2015), τα δύο εκ' των οποίων φύονται σε Ιταλία/Πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Το τυπικό υποείδος, μπορεί να μπερδευτεί με την O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum όπου φυτρώνει, από την οποία ξεχωρίζει εύκολα από τις λευκές τρίχες αριστερά και δεξιά στη βάση του χείλους.  


English

The name 'O. icariensis' (syn. 'O. argolica ssp. icariensis') may refer to a hybrid between Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench and O. argolica H.Fleischm. (Delforge, 2006: 538) or O. ferrum-equinum Desf. 

Similarly, the name 'O. olympiotissa', may refer to the hybrid Ophrys × moreana H.Baumann & Künkele (= O. argolica × O. ferrum-equinum) or an 'atypical' form of O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum

Seven subspecies are accepted in this species (WCSF, 3/6/2015) - two can be found in Italy and former Yugoslavia. 

Members of the typical subspecies can be confused with O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum, from which they differ in the dense whitish hairs present on the sides of the lip base.  


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική δημοσίευση - illustration accompanying protologue

συντύπος 1 - syntypus 1

συντύπος 2 - syntypus 2