Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys argolica subsp. lesbis(Gölz & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh.

Ophrys argolica subsp. lesbis (Gölz & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh. 2002, Orchidee (Hamburg) 53: 345

Συνώνυμα:

Ophrys ferrum-equinum subsp. lesbis (Gölz & H.R.Reinhard) H.Baumann & R.Lorenz; Ophrys lesbis Gölz & H.R.Reinhard


Ελληνική κατανομή:
Νομός Λέσβου Νομός Σάμου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Η κατανομή και περιγραφή ακολουθεί τους Pedersen & Faurholdt (2007) και το http://www.greekorchids.gr/op_lesbis.htm

Ξεχωρίζει από το ανοιχτόχρωμο κέντρο του χείλους και τον χαρακτηριστικό θυρεό (ανοικτό καφέ-κόκκινο έως γκρι-μπλε/μοβ, συνήθως με ανοιχτόχρωμο περίγραμμα). 

Μοιάζει της O. argolica subsp. lucis (Kalteisen & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh. από το Ν. Αιγαίο, η οποία όμως έχει τρίλοβο χείλος. 


English

Distribution and taxon description follows Pedersen & Faurholdt (2007) and http://www.greekorchids.gr/op_lesbis.htm

It can be identified by the light-coloured centre of the lip, which bears a characteristic speculum (speculum light brown-red to greyish-blue purple, usually with a lighther margin).

It is very similar to the south Aegean O. argolica subsp. lucis (Kalteisen & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh. who has a trilobed lip.Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115295/1/Ophrys/argolica/Desfontaines_Rene_Louiche/lesbis//specimen.php http://www.greekorchids.gr/op_lesbis.htm