Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys argolica subsp. lucis(Kalteisen & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh.

Ophrys argolica subsp. lucis (Kalteisen & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh. 2002, Orchidee (Hamburg) 53: 345

Συνώνυμα:

* Ophrys aegaea subsp. lucis Kalteisen & H.R.Reinhard [βασιώνυμο]; Ophrys argolica subsp. atargatis Kreutz; Ophrys ferrum-equinum subsp. lucis (Kalteisen & H.R.Reinhard) H.Baumann & R.Lorenz; Ophrys lesbis f. atargatis (Kreutz) P.Delforge; Ophrys lucis (Kalteisen & H.R.Reinhard) Paulus & Gack


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δωδεκανήσου

Παγκόσμια κατανομή:
Southwestern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Η κατανομή ακολουθεί τους Pedersen & Faurholdt (2007).

Στην Ελλάδα, μπορεί να μπερδευτεί μόνο με την (στο Β. Αιγαίο) O. argolica subsp. lesbis (Gölz & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh., η οποία όμως έχει καθαρά ακέραιο χείλος, ενώ το παρόν υποείδος έχει ελαφρά έως έντονα τρίλοβο.


English

Distribution follows Pedersen & Faurholdt (2007).

This taxon can be confused in the north Aegean with O. argolica subsp. lesbis (Gölz & H.R.Reinhard) H.A.Pedersen & Faurh., a taxon that bears a clearly undivided lip - the present taxon has a trilobed. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τύπος - typusΣημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/66476/1/Ophrys/argolica//lucis//specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/66477/1/Ophrys/argolica//lucis//specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/113328/1/Ophrys/argolica/Fleischmann_Andreas/lucis//specimen.php http://www.greekorchids.gr/op_lucis.htm