Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys cretica subsp. ariadnae(Paulus) H.Kretzschmar

Ophrys cretica subsp. ariadnae (Paulus) H.Kretzschmar 2002, Orchid. Kreta: 130

Συνώνυμα:

* Ophrys ariadnae Paulus [βασιώνυμο]; Ophrys cretica subsp. karpathensis E.Nelson [nom. inval. – χωρίς τύπο]; Ophrys cretica subsp. naxia E.Nelson [ined.? - χωρίς δημοσίευση στο IPNI]; Ophrys kotschyi subsp. ariadnae (Paulus) Faurh.; Ophrys naxensis Rech. [nom. provis.]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δωδεκανήσου Νομός Κυκλάδων Νομός Χίου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν το παρόν taxon από την τυπική μορφή, δες εδώ (σύνδεσμος). Η κατανομή ακολουθεί τους Pedersen & Faurholdt (2007). 


English

For information regarding the identefication of this taxon, see here (link). Distribution follows Pedersen & Faurholdt (2007). 


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/113357/1/Ophrys/kotschyi//ariadnae//specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115283/1/Ophrys/kotschyi/Nelson_Erich/ariadnae//specimen.php http://www.greekorchids.gr/Op_ariadnae.htm