Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys cretica subsp. cretica(Vierh.) E.Nelson

Ophrys cretica subsp. cretica (Vierh.) E.Nelson 1962, Gestaltw. Artb. Orchid. Eur. Mittelmeerl.: 146

Συνώνυμα:

* Ophrys spruneri f. cretica Vierh. [βασιώνυμο - συν. της O. cretica s.l.]; Ophrys beloniae (G.Kretzschmar & H.Kretzschmar) Devillers & Devillers-Tersch.; Ophrys cretica f. beloniae (G.Kretzschmar & H.Kretzschmar) P.Delforge; Ophrys cretica f. bicornuta (H.Kretzschmar & Ralf Jahn) P.Delforge; Ophrys cretica subsp. beloniae G.Kretzschmar & H.Kretzschmar; Ophrys cretica subsp. bicornuta H.Kretzschmar & Ralf Jahn; Ophrys doerfleri H.Fleischm.; Ophrys kotschyi subsp. cretica (Soó) H.Sund. [συν. της O. cretica s.l.]; Ophrys spruneri f. syriaca G.Keller; Ophrys spruneri subsp. cretica (Soó) Renz [συν. της O. cretica s.l.]; Ophrys spruneri var. cretica ((Vierh.) Soó [συν. της O. cretica s.l.]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Αττικής Νομός Δωδεκανήσου Νομός Ηρακλείου Νομός Κυκλάδων Νομός Λασιθίου Νομός Ρεθύμνου Νομός Σάμου Νομός Χανίων

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είδος με στιγματική κοιλότητα που μοιάζει μόνο με της O. reinholdii Spruner ex Fleischm., η ταυτοποίησή του δεν πρέπει να είναι ζήτημα.

Τα δύο υποείδη που αναγνωρίζονται (WCSF, 4/6/2015), ξεχωρίζουν από τη στιγματική κοιλότητα και το σχήμα της. Πλατιά και ελλειπτική-στρογγυλή για το τυπικό υποείδος (σαφώς πλατύτερη από ότι ψηλότερη), μικρότερη και ορθογώνια/τετράγωνη (τα πλευρικά της όρια είναι ευθεία) στην O. cretica ssp. ariadnae (Paulus) H.Kretzschmar - φωτ. (Delforge, 2006 σαν O. cretica & O. ariadnae; Pedersen & Faurholdt, 2009 σαν O. kotschyi ssp. cretica O. kotschyi ssp. ariadnae).

Υπάρχουν φυσικά πολλές ενδιάμεσες μορφές (οι φωτογραφίες που επιλέχθηκαν επάνω είναι μάλλον ακραία παραδείγματα), καθώς και υβρίδια με την O. reinholdii Spruner ex Fleischm(φωτ.).


English

This species is very characteristic - the stigmatic cavity resembles O. reinholdii Spruner ex Fleischm., however identification should not be an issue. 

Two subspecies are accepted (WCSF, 4/6/2015), which differ in the shape of the stigmatic cavity. In members of the typical subspecies, the stigmatic cavity's outline is  transversely obtuse-elliptic (almost circular), in O. cretica ssp. ariadnae (Paulus) H.Kretzschmar it is rectangular, almost square (photograph - Delforge, 2006 as O. cretica & O. ariadnae; Pedersen & Faurholdt, 2009 as O. kotschyi ssp. cretica O. kotschyi ssp. ariadnae).

Intermediate forms between the two subspecies (the photograph in link above was selected because it is an extreme example) as well as hybrids with O. reinholdii Spruner ex Fleischm. do exist (photograph).


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική δημοσίευση - illustration accompanying protologue

λεκτότυπος (βιβλ. αναφορά άγνωστη) - lectotype (reference unknown)