Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys ferrum-equinum subsp. gottfriediana(Renz) E.Nelson

Ophrys ferrum-equinum subsp. gottfriediana (Renz) E.Nelson 1962, Gestaltw. Artb. Orchid. Eur. Mittelmeerl.: 141

Συνώνυμα:

* Ophrys gottfriediana Renz [βασιώνυμο]; Ophrys ferrum-equinum var. gottfriediana (Renz) Biel; Ophrys spruneri f. micrantha Soó; Ophrys spruneri f. pseudoferrum-equinum Soó; Ophrys spruneri subsp. gottfriediana (Renz) Soó


Ελληνική κατανομή:
Νομός Ζακύνθου Νομός Κεφαλλονιάς Νομός Λευκάδας

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Διαφέρει από το τυπικό υποείδος, από το σχήμα του χείλους, που έχει τα άκρα του διπλωμένα προς τα πίσω δίνοντας στο άνθος τελείως διαφορετική όψη. 

Οι ενδιάμεσες μορφές και τα υβρίδια είναι κοινά όπως είναι φυσικό, διότι τα δύο υποείδη είναι συχνά συμπάτρια στους τόπους όπου φυτρώνει.

Να σημειωθεί πως σε αντίθεση με την O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum που τα πέταλα και σέπαλα είναι σχεδόν πάντα ομοιόμορφο ροζ (αν και υπάρχουν εξαιρέσεις) το παρόν υποείδος συχνά έχει πλευρικά πέταλα ανοιχτό πράσινο έως λερωμένο ροζ, και συχνά δίχρωμα (πιο ανοιχτόχρωμα στο πάνω μισό). 


English

It differs from the typical subspecies by lip shape: the sides of the lip are folded backwards in this subspecies. The lip is slightly trilobed. 

Intermediate forms are common - this subspecies has a limited distribution, which overlaps with the distribution of O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum

In the typical subspecies tepals are usually uniformly pink, in O. ferrum-equinum ssp. gottfriediana (Renz) E.Nelson hovever, side sepals can be light green with a pink tint, and sometimes bicoloured (with the central nerve separating an upper, lighter coloured area from the bottom, darker coloured area).   


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική δημοσίευση 1 - photographs accompanying protologue 1: fig. 5 & 6

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική δημοσίευση 2 - photographs accompanying protologue 2: fig. 5 & 6

τύπος - typus

τύπος - typus