Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys fusca subsp. blitopertha(Paulus & Gack) Faurh. & H.A.Pedersen

Ophrys fusca subsp. blitopertha (Paulus & Gack) Faurh. & H.A.Pedersen 2002, Orchidee (Hamburg) 53: 345

Συνώνυμα:

Ophrys blitopertha Paulus & Gack; Ophrys subfusca subsp. blitopertha (Paulus & Gack) Kreutz


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δωδεκανήσου Νομός Κυκλάδων Νομός Λέσβου Νομός Σάμου Νομός Χίου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Η κατανομή ακολουθεί τους Pedersen & Faurnholdt (2007).

Για διάγνωση δες στο τυπικό υποείδος (σύνδεσμος). 

Είναι το μοναδικό (από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα) taxon στο γένος που γονιμοποιείτε από σκαθάρι (δες σημειώσεις γένους για βιβλιογραφία - σύνδεσμος) αλλά υπάρχουν ενδιάμεσες μορφές με την O. fusca Link ssp. fusca ('Ο. persephonae'?). 


English

Distribution map follows & Faurnholdt (2007).

For features that differentiate this taxon from other members the species, see the entry about the typical subspecies (link).

O. fusca ssp. blitopertha (Paulus & Gack) Faurh. & H.A.Pedersen is unique amongst other species of the genus, because its pollinator is a species of beetle (for literature see the entry about the genus - link). Intermediate forms with O. fusca Link ssp. fusca are known ('O. persephonae'?). 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση + συνοδευτικές φωτογραφίες - protologue + accompanying photographsΣημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/113060/2/Ophrys/persephonae//specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/113001/1/Ophrys/fusca/Link_Johann_Heinrich_Friedrich/blitopertha//specimen.php