Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys insectifera subsp. insectiferaL.

Ophrys insectifera subsp. insectifera L. 1753, Sp. Pl.: 948

Συνώνυμα:

Arachnites musciflorus (Huds.) F.W.Schmidt; Epipactis myodes (Jacq.) F.W.Schmidt; Malaxis myodes (Jacq.) Bernh.; Ophrys ambusta F.Picard; Ophrys insectifera f. apiculata (M.Schulze) Soó; Ophrys insectifera f. bombifera (Bréb. ex Rchb.f.) Soó; Ophrys insectifera f. dubia (Ruppert) Soó; Ophrys insectifera f. longibracteata (Ruppert) Soó; Ophrys insectifera f. luteomarginata L.Lewis; Ophrys insectifera f. parviflora (M.Schulze) Soó; Ophrys insectifera f. rotundata (Ruppert) Soó; Ophrys insectifera f. subbombifera (Ruppert) Soó; Ophrys insectifera lusus ochroleuca (E.G.Camus) Soó; Ophrys insectifera lusus virescens (Ruppert) Soó; Ophrys insectifera lusus viridiflora (A.Camus) Soó; Ophrys insectifera subsp. subinsectifera (C.E.Hermos. & Sabando) O.Bolòs & Vigo; Ophrys insectifera var. luteomarginata (L.Lewis) Kreutz; Ophrys insectifera var. myodes L.; Ophrys muscaria (Scop.) Lam. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Ophrys muscifera f. apiculata M.Schulze; Ophrys muscifera f. dubia Ruppert; Ophrys muscifera f. longibracteata Ruppert; Ophrys muscifera f. ochroleuca E.G.Camus; Ophrys muscifera f. parviflora M.Schulze; Ophrys muscifera f. rotundata Ruppert; Ophrys muscifera f. subbombifera Ruppert; Ophrys muscifera f. virescens Ruppert; Ophrys muscifera f. viridiflora A.Camus; Ophrys muscifera Huds.; Ophrys muscifera var. bombifera Bréb. ex Rchb.f.; Ophrys myodes (L.) Jacq. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Ophrys subinsectifera C.E.Hermos.; Orchis insectifera (L.) Crantz [συν. της O. insectifera s.l.]; Orchis muscaria Scop.; Orchis muscifera (Huds.) Salisb.; Orchis musciflora Schrank; Orchis myodes (Jacq.) Bernhard


Ελληνική κατανομή:
Νομός Ευβοίας Νομός Ευρυτανίας Νομός Ιωαννίνων

Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Το είδος χωρίζεται σε δύο αποδεκτά υποείδη σύμφωνα με το WCSF (6/6/205) - τα άτομα που βρίσκονται στην Ελλάδα να ανήκουν στο τυπικό υποείδος. 

Είναι εξαιρετικά σπάνια στη χώρα, και ιδιαίτερα χαρακτηριστική. 

Η κατανομή μάλλον δεν αντιπροσωπεύει τη σημερινή κατάσταση των πληθυσμών. Οι μόνες επιβεβαιωμένες περιοχές από τη πρόσφατη βιβλιογραφία βρίσκονται στο Ν. Ιωαννίνων (Πέτρου et al., 2009 - αλλά δες και εδώ - σύνδεσμος).


English

Two subspecies are accepted in O. insectifera L. (WCSF, 6/6/2015) - Greek populations belong to the typical subspecies. 

This species is very rare in Greece - the only sites where it is present (confirmed during the last decade) are in Ioannina prefecture (Πέτρου et al., and link). 

It is easy to identify and not very variable. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: Baumann et al., 1989. Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 21: 512Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/140046/1/Ophrys/insectifera/Linnaeus_Carl/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/121875/1/Ophrys/insectifera/Linnaeus_Carl/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/170368/1/Ophrys/insectifera/Linnaeus_Carl/specimen.php