Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys lutea subsp. galilaea(H.Fleischm. & Bornm.) Soó

Ophrys lutea subsp. galilaea (H.Fleischm. & Bornm.) Soó 1926, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 906

Συνώνυμα:

* Ophrys galilaea H.Fleischm. & Bornm. [βασιώνυμο]; Arachnites luteus var. minus Tod.; Ophrys × gauthieri nothosubsp. fenarolii (Ferlan) H.Baumann & Künkele; Ophrys × murbeckii subsp. quarteirae (Kreutz, M.R.Lowe & Wucherpf.) M.R.Lowe; Ophrys archimedea P.Delforge & M.Walravens; Ophrys fenarolii Ferlan; Ophrys fusca subsp. migoutiana (H.Gay) Kreutz; Ophrys fusca var. sicula (Tineo) E.G.Camus; Ophrys lutea f. sicula (Tineo) Soó; Ophrys lutea subsp. archimedea (P.Delforge & M.Walravens) Kreutz; Ophrys lutea subsp. minor (Tod.) O.Danesch & E.Danesch; Ophrys lutea subsp. numida (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz; Ophrys lutea subsp. quarteirae Kreutz, M.R.Lowe & Wucherpf.; Ophrys lutea subsp. sicula (Tineo) Soldano; Ophrys lutea var. minor (Tod.) Guss.; Ophrys lutea var. quarteirae (Kreutz, M.R.Lowe & Wucherpf.) F.M.Vázquez; Ophrys lutea var. sicula (Tineo) Nyman; Ophrys migoutiana H.Gay; Ophrys minor (Tod.) Paulus & Gack [ined.?]; Ophrys minor subsp. galilaea (H.Fleischm. & Bornm.) Paulus & Gack; Ophrys numida Devillers-Tersch. & Devillers; Ophrys pseudomelena Turco, Medagli & D'Emerico; Ophrys sicula subsp. galilaea (H.Fleischm. & Bornm.) Paulus & Gack; Ophrys sicula Tineo, ; Ophrys subfusca subsp. archimedea (P.Delforge & M.Walravens) Kreutz; Ophrys subfusca subsp. fenarolii (Ferlan) Del Prete; Ophrys subfusca subsp. liveranii Orrù & M.P.Grasso; Ophrys subfusca subsp. numida (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz


Παγκόσμια κατανομή:
Southwestern Europe Southeastern Europe Northern Africa Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Πιθανώς το πιο κοινό ορχεοειδές της χώρας, είναι σχεδόν πανταχού παρόν, συχνά σε μεγάλους πληθυσμούς (κυρίως στη Ν. Ελλάδα). 

Για πληροφορίες και διάγνωση δες στη καταχώρηση του τυπικού υποείδους (σύνδεσμος). 

Οι πληθυσμοί της είναι εξαιρετικά παραλλακτικοί μορφολογικά, και συχνά αποτελούνται από εκατοντάδες άτομα. Όπου βρίσκεται με την O. lutea Cavssp. lutea υπάρχουν ενδιάμεσες μορφές. 


English

O. lutea ssp. galilea (H.Fleischm. & Bornm.) Soó is probably the commonest orchid in Greece. It can be found almost anywhere forming colonies of hundreds of individuals, especially in S. Greece. 

Individuals in the same population can be quite variable, and when (rarely) sympatric with O. lutea Cav. ssp. lutea plants with intermediate morphology can become common. For diagnostic features with other subspecies of O. lutea Cav. see the entry for the typical subspecies (link). 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue