Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys lutea subsp. melenaRenz

Ophrys lutea subsp. melena Renz 1928, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 264

Συνώνυμα:

Ophrys galilaea subsp. melena (Renz) Del Prete; Ophrys melena (Renz) Paulus & Gack; Ophrys praemelena S.Hertel & Presser


Ελληνική κατανομή:
Νομός Αττικής

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Σπάνιο σχετικά υποείδος, θεωρείτε ενδημικό της χώρας, αλλά υπάρχουν αναφορές από Ν. Αλβανία, και υπάρχουν πληθυσμοί στην Ιταλία, που θεωρείτε όμως πως ανήκουν σε σκούρες μορφές της O. lutea ssp. galilaea (H.Fleischm. & Bornm.) Soó (παρόμοιοι πληθυσμοί φαίνεται πως υπάρχουν και στην Δ. Κρήτη - Pedersen & Faurholdf, 2007). Θεωρείται πως όπου είναι συμπάτρια με το προαναφερθέν υποείδος, ανθίζει περίπου 2 εβδομάδες αργότερα, αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε - τα άτομα του υποείδους στον Υμηττό ανθίζουν την ίδια περίοδο. 

Βρίσκεται πάντα σε μικρούς πληθυσμούς ή μεμονωμένα άτομα. 

Για διαγνωστικά στοιχεία δες στη καταχώρηση του τυπικού υποείδους (σύνδεσμος).


English

This is the rarest subspecies of O. lutea Cav. It is considered a Greek endemic, however there are reports from S. Albania and populations in Italy, which are morphologically similar, but considered dark forms of O. lutea ssp. galilaea (H.Fleischm. & Bornm.) Soó (similar populations occur in W. Crete - Pedersen & Faurholdt, 2007). There are reports that when sympatric with the aforementioned subspecies, O. lutea ssp. melena Renz flowers two weeks later, however we cannot confirm this - In Hymettus Mt. they flower at the same time period. 

It is always found as single or  a few individuals.

For diagnostic features see the entry for the typical subspecies (link). 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

φωτογραφία που συνοδεύει τη τυπική δημοσίευση - photographs accompanying protologue: fig. II

συντύπος - syntype