Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys omegaifera subsp. israelitica(H.Baumann & Künkele) G.Morschek & K.Morschek

Ophrys omegaifera subsp. israelitica (H.Baumann & Künkele) G.Morschek & K.Morschek 1996, Orchids Cyprus: 126 nom. inval.? χωρίς σελίδα βασιώνυμου (IPNI)

Συνώνυμα:

* Ophrys israelitica H.Baumann & Künkele [βασιώνυμο]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Κυκλάδων

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν υποείδος είναι εξαιρετικά σπάνιο στην Ελλάδα, και αναφέρεται μόνο σε 3 νησιά των Κυκλάδων. 

Γενικά ξεχωρίζει εύκολα επειδή τα άνθη του είναι σχετικά μικρότερα από τα άλλα υποείδη, χωρίς γόνατο στη βάση του χείλους (για πληροφορίες δες στη καταχώρηση της O. omegaifera H.Fleischm. ssp. omegaifera - σύνδεσμος). 


English

This subspecies is very rare in Greece; it occurs only in three islands of Cyclades.

It is differentiated by the smaller flowers (in comparison to the other subspecies) without a bend at the base of the lip (for more information, see the entry of O. omegaifera H.Fleischm. ssp. omegaifera - link). 


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/66453/1/Ophrys/omegaifera//israelitica/Baumann_Helmut_Kuenkele_Siegfried/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2126716/1/Ophrys/omegaifera//israelitica/Baumann_Helmut_Kuenkele_Siegfried/specimen.php