Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys reynholdii subsp. reynholdiiSpruner ex Fleischm.

Ophrys reynholdii subsp. reynholdii Spruner ex Fleischm. 1908, Oesterr. Bot. Z. 57: 5

Συνώνυμα:

Ophrys reinhardiorum Paulus [συνώνυμο της O. reynholdii s.l.]; Ophrys reinholdii f. albovirescens B.Willing & E.Willing; Ophrys spruneri var. reynholdii (Spruner ex Fleischm.) Nyman [συνώνυμο της O. reynholdii s.l.];


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Τρία υποείδη αναγνωρίζονται στο παρόν είδος (WCSF, 8/6/2015) - στην Ελλάδα είναι παρόν μόνο το τυπικό υποείδος. Έχουν αρκετά χαρακτηριστικά άνθη και είναι δύσκολο να μπερδευτούν με άλλα είδη. 

Αναφέρεται σε διάφορες διαδικτυακές πηγές επίσης η ύπαρξη της O. reynholdii subsp. straussii (H.Fleischm. & Bornm.) E.Nelson, της οποίας όμως η ύπαρξη στη χώρα δεν επιβεβαιώνεται (Pedersen & Faurholdt, 2007; Πέτρου et al., 2009; WCSF, 8/6/2015). 

Σημειώσεις ονοματολογίας

Το όνομα στο σύνολο της βιβλιογραφίας δίνεται με την ορθογραφία  'Ophrys reinholdii Spruner ex Fleischm.' η οποία είναι λάθος όπως είναι εμφανές στη τυπική δημοσίευση. 


English

Three subspecies are accepted by WCSF (WCSF, 8/6/2015) - in Greece only the typical subspecies is present. These plants have very characteristic flowers and cannot be confused with any other species. 

Various internet sources mention the presence of O. reynholdii subsp. straussii (H.Fleischm. & Bornm.) E.Nelson in Greece, however, this is not confirmed (Pedersen & Faurholdt, 2007; Πέτρου et al., 2009; WCSF, 8/6/2015).

Note on nomenclature

The name for this species in the literature is given as 'Ophrys reinholdii Spruner ex Fleischm.'. This is a misspelling (see protologue)


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

φωτογραφίες που συνοδεύουν την τυπική περιγραφή - photographs accompanying protologue: fig. 1-4 & 6, 8

συντύπος 1 - syntypus 1

συντύπος 2 - syntypus 2