Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys speculum subsp. regis-ferdinandii(Acht. & Kellerer ex Renz) Soó

Ophrys speculum subsp. regis-ferdinandii (Acht. & Kellerer ex Renz) Soó 1970, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16: 390

Συνώνυμα:

* Ophrys speculum f. regis-ferdinandii Acht. & Kellerer ex Renz [βασιώνυμο]; Ophrys ciliata subsp. regis-ferdinandii (Acht. & Kellerer ex Renz) H.Baumann, Künkele & R.Lorenz; Ophrys regis-ferdinandii (Acht. & Kellerer ex Renz) Buttler; Ophrys vernixia subsp. regis-ferdinandii (Acht. & Kellerer ex Renz) Renz & Taubenheim


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δωδεκανήσου Νομός Σάμου Νομός Χίου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Η κατανομή ακολουθεί τους Pedersen & Faurholdt (2007).

Εύκολα αναγνωρίσιμο υποείδος μιας και οι ενδιάμεσες μορφές με την O. speculum Link ssp. speculum είναι σπάνιες (Pedersen & Faurholdt, 2007).


English

Distribution follows Pedersen & Faurholdt (2007). 

This subspecies is easy to identify, though intermediate forms with O. speculum Link ssp. speculum are reported (Pedersen & Faurholdt, 2007).