Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys speculum subsp. speculumLink

Ophrys speculum subsp. speculum Link 1800, J. Bot. (Schrader) 1799(2): 324 nom. cons.

Συνώνυμα:

Arachnites speculum (Link) Tod. [συνώνυμο της O. speculum s.l.]; Ophrys ciliata Biv.; Ophrys ciliata subsp. orientalis (Paulus) Kreutz; Ophrys ciliata var. orientalis (Paulus) Kreutz; Ophrys eos Devillers & Devillers-Tersch.; Ophrys scolopax Willd. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Ophrys speculum subsp. orientalis (Paulus) Paulus & Salk. [nom. inval.: χωρίς αναφορά στη σελίδα του βασιώνυμου]; Ophrys speculum var. lutescens J.J.Rodr.; Ophrys speculum var. orientalis (Paulus) Kreutz; Ophrys vernixia subsp. ciliata (Biv.) Del Prete; Ophrys vernixia subsp. orientalis Paulus


Παγκόσμια κατανομή:
Southwestern Europe Southeastern Europe Northern Africa Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν είδος είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και είναι αδύνατον να μπερδευτεί με οτιδήποτε άλλο. 

Τρία υποείδη αναγνωρίζονται (Pedersen & Faurholdt, 2007; WCSF, 8/6/2015) - τα δύο φύονται στην Ελλάδα. 

Τα δύο υποείδη είναι εύκολο να αναγνωριστούν (επίσης η O. speculum ssp. regis-ferdinandii (Acht. & Kellerer ex Renz) Soó έχει γεωγραφικά περιορισμένη κατανομή) και οι ενδιάμεσες μορφές σπάνιες όπου είναι συμπάτρια. 


English

O. speculum Link is quite characteristic and confusion with other taxa is impossible. 

Three subspecies are accepted (Pedersen & Faurholdt, 2007; WCSF, 8/6/2015) in the species - two are present in Greece. 

The two subspecies are easy to identify by lip morphology, and intermediate forms are rare. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

τύπος - typus: Greuter, W., 2004. Taxon Vol.53(4): 1070-1071