Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys sphegodes subsp. aesculapii(Renz) Soó ex J.J.Wood

Ophrys sphegodes subsp. aesculapii (Renz) Soó ex J.J.Wood 1980, Orchidee (Hamburg) 31: 232

Συνώνυμα:

* Ophrys aesculapii Renz [βασιώνυμο]; Ophrys aranifera subsp. aesculapii (Renz) Soó; Ophrys aranifera subsp. renzii Soó; Ophrys renzii Soó


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν υποείδος, διακρίνεται από το έντονο κίτρινο περιθώριο στο χείλος, τον θυρεό που έχει λευκά όρια, και μια ανοιχτόχρωμη κηλίδα στο κέντρο της στιγματικής κοιλότητας (η οποία όμως γίνεται πιο μικρή και σχεδόν απουσιάζει σε μερικούς πληθυσμούς, κυρίως ανατολικά της Αττικής, π.χ. στην Κορινθία). 


English

O. sphegodes ssp. aesculapii (Renz) Soó ex J.J.Wood can be differentiated from other subspecies of O. sphegodes Mill. from the usually intense yellow lip edges, the speculum with a white border and the white spot in the stigmatic cavity (which however becomes more faint or absent in some populations, especially in E. Attica and Corinthia). Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

φωτογραφία που συνοδεύει τη τυπική περιγραφή - photograph accompanying protologue: fig. 4

τύπος - typus

τύπος - typus