Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys sphegodes subsp. atrata(Lindl.) Malag.

Ophrys sphegodes subsp. atrata (Lindl.) Malag. 1977, Acta Phytotax. Barcinon. 18: 9, χωρίς αναφορά ημερομηνίας δημοσίευσης βασιώνυμου

Συνώνυμα:

* Ophrys atrata Lindl. [βασιώνυμο - nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Arachnites atratus (Rchb.f.) Tod.; Arachnites fuciflorus var. ambiguus Tod.; Ophrys aranifera f. istriaca Soó; Ophrys aranifera f. ocellata Lojac.; Ophrys aranifera f. squalida Gren.; Ophrys aranifera f. viridiflora Gren.; Ophrys aranifera subsp. atrata (Rchb.f.) Arcang.; Ophrys aranifera subsp. incubacea (Bianca) Soó [nom. superfl.]; Ophrys aranifera var. ambigua (Tod.) Guss.; Ophrys aranifera var. atrata (Lindl.) Rchb.f. ; Ophrys aranifera var. rubriflora Rivas Goday; Ophrys atrata var. incubacea (Bianca) Nyman [ined.]; Ophrys biceratia Delile ex Nyman [pro syn.]; Ophrys brutia P.Delforge; Ophrys cyanogramma Welw. ex Nyman [pro syn.]; Ophrys garganica subsp. castri-caesaris (Looken) Kreutz; Ophrys incubacea Bianca; Ophrys incubacea subsp. brutia (P.Delforge) Kreutz; Ophrys incubacea subsp. castri-caesaris Looken; Ophrys incubacea subsp. pacensis F.M.Vázquez; Ophrys incubacea var. dianensis Perazza & Doro; Ophrys incubacea var. rubriflora (Rivas Goday) F.M.Vázquez; Ophrys passionis subsp. castri-caesaris (Looken) Kreutz; Ophrys sphegodes var. atrata (Rchb.f.) Briq.


Ελληνική κατανομή:
Νομός Κέρκυρας Νομός Κεφαλλονιάς

Παγκόσμια κατανομή:
Southwestern Europe Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Ξεχωρίζει από άλλα μέλη της Ophrys sphegodes Mill. από την έντονη παρουσία τριχιδίων στις παρυφές του χείλους, που φτάνουν έως την άκρη του, και το ανοικτόχρωμο (λευκό στον τύπο) κέντρο της στιγματικής κοιλότητας. Σημειώνεται πως έως σήμερα (25/5/2015) το ένα άτομο στη βάση μας έχει στοιχεία από O. sphegodes Mill. ssp. sphegodes (λιγότερο πυκνές τρίχες, ανοικτόχρωμη αλλά όχι λευκή στιγματική κοιλότητα), αν και άτομα με τέτοιους χαρακτήρες αναφέρονται από την Τοσκάνη (Pedersen & Faurholdt, 2007). Επίσης, τουλάχιστον στην Ιταλία αναφέρεται πως είναι συχνά τα ενδιάμεσα άτομα με την O. sphegodes Mill. ssp.sphegodes (Rossi, 2002). 

Σημειώσεις ονοματολογίας:

Η παρούσα καταχώρηση διαφέρει του WCSF (25/5/2015) που θεωρεί πως το όνομα και η δημοσίευσή του είναι:  

Ophrys sphegodes subsp. atrata (Rchb.f.) A.Bolòs, Veg. Com. Barcelona: 265 (1950), με βασιώνυμο

Ophrys aranifera var. atrata Rchb.f. in H.G.L.Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 91 (1851).

Αυτό οφείλεται στο ότι αφενός το όνομα Ophrys sphegodes subsp. atrata (Rchb.f.) A.Bolòs δεν φαίνεται δημοσιευμένο στο IPNI (25/5/2015) αφετέρου δε στη δημοσίευση του H.G. Reichenbach (1851) για το όνομα Ophrys aranifera var. atrata (Lindl.) Rchb.f., ο ίδιος αναφέρεται καθαρά στην O. atrata Lindl. [nom. ileg: μεταγενέστερο ομώνυμο]. 


English

This taxon has a shaggy lip border, making it easily distinguishable from other members of Ophrys sphegodes Mill. The stigmatic cavity is light coloured (white in the type illustration). It should be noted that until today (25/5/2015) the one individual present in our database, is reminiscent of O. sphegodes Mill. ssp. sphegodes (the border is not as hirsute and the stigmatic cavity not white), however individuals like that are reported from Toscana (Pedersen & Faurholdt, 2007). Furthermore, in Italy intermediates with O. sphegodes Mill. ssp. sphegodes are reported as common (Rossi, 2002). 

Nomenclatural notes:

The entry here differs from the one of the WCSF (25/5/2015) that states this publication for the name: 

Ophrys sphegodes subsp. atrata (Rchb.f.) A.Bolòs, Veg. Com. Barcelona: 265 (1950), with basionym reference:

Ophrys aranifera var. atrata Rchb.f. in H.G.L.Reichenbach, Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 91 (1851).

This is because the name Ophrys sphegodes subsp. atrata (Rchb.f.) A.Bolòs is not present at IPNI (25/5/2015), while the publication of H.G. Reichenbach (abbr.: Rchb.f.) of the name Ophrys aranifera var. atrata (Lindl.) Rchb.f., clearly sets O. atrata Lindl. [nom. ileg: later homonym] as a basionym (Reichenbach, 1851). 


Βιβλιογραφία/References

Reichenbach, H.G.L., 1851. Icon. Fl. Germ. Helv. 13-14: 90-91

Rossi W., 2002. Orchidee d’Italia. Quad. Cons. Natura, 15, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue 

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική δημοσίευση - illustration accompanying protologue

τύπος - typus: K000363989 & K000363990