Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys sphegodes subsp. cretensisH.Baumann & Künkele

Ophrys sphegodes subsp. cretensis H.Baumann & Künkele 1986, Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18: 375

Συνώνυμα:

Ophrys araneola subsp. cretensis (H.Baumann & Künkele) Kreutz; Ophrys cretensis (H.Baumann & Künkele) Paulus


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν υποείδος, διακρίνεται από τα άλλα συμπάτρια μέλη της O. sphegodes Mill. από το μικρό χείλος (5-9 mm μήκος, κοντύτερο από το κεντρικό σέπαλο), το σχήμα του (σχεδόν τετράγωνο στο παρόν υποείδος, σφηνοειδές στη βάση του στην O. sphegodes ssp. gortynia H.Baumann & Künkele), και το ότι ανθίζει πιο πρώιμα (Pedersen & Faurholdt, 2007). 


English

This subspecies can be differentiated by other sympatric O. sphegodes Mill. taxa, by the very small lip (5-9 mm, shorter than the central sepal) with a different shape (almost square in this subspecies, wedge shaped at its base in O. sphegodes ssp. gortynia H.Baumann & Künkele) and early flowering (Pedersen & Faurholdt, 2007). 


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/113342/1/Ophrys/sphegodes/Miller_Philip/cretensis//specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115415/2/Ophrys/sphegodes/Miller_Philip/cretensis/Baumann_Helmut_Kuenkele_Siegfried/specimen.php