Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys sphegodes subsp. gortyniaH.Baumann & Künkele

Ophrys sphegodes subsp. gortynia H.Baumann & Künkele 1986, Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18: 377

Συνώνυμα:

Ophrys gortynia (H.Baumann & Künkele) Paulus; Ophrys mammosa subsp. gortynia (H.Baumann & Künkele) B.Baumann & R.Lorenz


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Διακρίνεται από την O. sphegodes ssp. cretensis H.Baumann & Künkele με την οποία συχνά είναι συμπάτρια, κυρίως από το μεγαλύτερο χείλος (9-14mm - συνήθως μακρύτερο από το κεντρικό σέπαλο) σε σχήμα σφήνας στη βάση (τετράγωνο στην O. sphegodes ssp. cretensis H.Baumann & Künkele) και το ότι ανθίζει σχετικά αργότερα (Pedersen & Faurholdt, 2009). 


English

O. sphegodes ssp. cretensis H.Baumann & Künkele is sympatric with the subspecies treated here; they differ in the shape and size of lip (in O. sphegodes ssp. gortynia H.Baumann & Künkele 9-14 mm long, usually longer than the central sepal and wedge shaped at its base) and the later flowering period of O. sphegodes ssp. gortynia H.Baumann & Künkele (Pedersen & Faurholdt, 2007). 


Σημειώσεις:

https://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115365/1/Ophrys/sphegodes/Desfontaines_Rene_Louiche/gortynia/Baumann_Helmut_Kuenkele_Siegfried/specimen.php http://www.greekorchids.gr/op_gortynia.htm