Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys sphegodes subsp. spruneri(Nyman) E.Nelson

Ophrys sphegodes subsp. spruneri (Nyman) E.Nelson 1962, Gestaltw. Artb. Orchid. Eur. Mittelmeerl.: 183

Συνώνυμα:

* Ophrys hiulca Spruner ex Rchb.f. [όνομα αντικατασταθέν από το βασιώνυμο – nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; * Ophrys spruneri Nyman [βασιώνυμο]; Ophrys delphica H.Fleischm. ex Hayek; Ophrys ferrum-equinum subsp. spruneri (Nyman) E.G.Camus; Ophrys ferrum-equinum var. aeginensis Rchb.f.; Ophrys galactostictos Heldr. & Sart. ex Boiss.; Ophrys grigoriana G.Kretzschmar & H.Kretzschmar; Ophrys sphaciotica H.Fleischm.; Ophrys spruneri f. galactostictos (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Soó; Ophrys spruneri subsp. grigoriana (G.Kretzschmar & H.Kretzschmar) H.Kretzschmar


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν υποείδος είναι εξαιρετικά παραλλακτικό (συχνά στον ίδιο πληθυσμό) και το χείλος μπορεί να είναι από ακέραιο έως καθαρά τρίλοβο. Τα τέπαλα είναι ροζ-πορφυρό, με τα πλευρικά σέπαλα δίχρωμα με το κεντρικό νεύρο να χωρίζει τις δύο περιοχές - το κάτω μισό των σέπαλων έχει πιο σκούρο χρώμα. Ο θυρεός έχει σήμα 'Η'. Πρόβλημα είναι τα υβρίδια με την O. sphegodes ssp. mammosa (Desf.) Soó ex E.Nelson (= 'Ophrys hansreinhardii M.Hirth'?). Επίσης στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, τα όρια με την O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum μπορεί να μην είναι τόσο καθαρά. Το υβρίδιο ανάμεσα στα δύο taxa ονομάζεται 'Ophrys × mastii P.Delforge'.


English

This is a very variable subspecies (often in the same population), with a lip that can be entire or clearly trilobed. Tepals are pink-magenta. Side sepals bicoloured, with the central nerve acting as a border for the darker lower side. The speculum is 'H' shaped. 

Hybrids with O. sphegodes ssp. mammosa (Desf.) Soó ex E.Nelson (= 'Ophrys hansreinhardii M.Hirth'?) can present a problem. In W. Greece (especially Etoloakarnania) hybrids with O. ferrum-equinum Desf. ssp. ferrum-equinum can create confusion (the hybrid between these two taxa is called 'Ophrys × mastii P.Delforge').


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

εικονογράφηση του τύπου - illustration of type: fig. II

τύπος - typus