Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys tenthrediniferaWilld.

Ophrys tenthredinifera Willd. 1805, Sp. Pl. 4: 67

Συνώνυμα:

Arachnites limbatus Link; Arachnites tenthrediniferus (Willd.) Tod.; Ophrys aprilia Devillers & Devillers-Tersch.; Ophrys arachnites Link [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Ophrys dictynnae P.Delforge; Ophrys di-stefani Lojac.; Ophrys fusca Rchb.f. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Ophrys grandiflora Ten.; Ophrys hookeri Orph. ex Soó; Ophrys insectifera var. rosea Desf.; Ophrys korae M.Hirth & Paulus; Ophrys leochroma P.Delforge; Ophrys leochroma var. sanctae-marcellae (Saliaris, A.Saliaris & A.Alibertis) P.Delforge; Ophrys limbata Link; Ophrys neglecta Parl.; Ophrys neglecta var. riphaea F.M.Vázquez; Ophrys rosea (Desf.) Dufour; Ophrys spectabilis (Kreutz & Zelesny) Paulus; Ophrys tabanifera Sieber ex Nyman; Ophrys tenoreana Lindl.; Ophrys tenthredinifera f. choffatii J.A.Guim.; Ophrys tenthredinifera f. davei J.A.Guim.; Ophrys tenthredinifera f. ficalhoana J.A.Guim.; Ophrys tenthredinifera f. lutescens (Batt.) Raynaud; Ophrys tenthredinifera f. praecox J.A.Guim.; Ophrys tenthredinifera f. serotina J.A.Guim.; Ophrys tenthredinifera subsp. aprilia (Devillers & Devillers-Tersch.) Kreutz; Ophrys tenthredinifera subsp. dictynnae (P.Delforge) Kreutz; Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana (J.A.Guim.) M.R.Lowe & D.Tyteca; Ophrys tenthredinifera subsp. grandiflora (Ten.) Kreutz; Ophrys tenthredinifera subsp. guimaraesii D.Tyteca; Ophrys tenthredinifera subsp. leochroma (P.Delforge) Kreutz; Ophrys tenthredinifera subsp. praecox D.Tyteca [nom. illeg.? ined.?]; Ophrys tenthredinifera subsp. sanctae-marcellae Saliaris, A.Saliaris & A.Alibertis; Ophrys tenthredinifera subsp. spectabilis Kreutz & Zelesny; Ophrys tenthredinifera subsp. ulyssea (P.Delforge) Kreutz; Ophrys tenthredinifera subsp. villosa (Desf.) H.Baumann & Künkele; Ophrys tenthredinifera subvar. choffatii (J.A.Guim.) E.G.Camus; Ophrys tenthredinifera subvar. davei (J.A.Guim.) E.G.Camus; Ophrys tenthredinifera subvar. praecox (J.A.Guim.) Rchb.f. ex E.G.Camus; Ophrys tenthredinifera subvar. serotina (J.A.Guim.) E.G.Camus; Ophrys tenthredinifera var. ficalhoana J.A.Guim.; Ophrys tenthredinifera var. glabrescens F.M.Vázquez; Ophrys tenthredinifera var. guimaraesii (D.Tyteca) Kreutz; Ophrys tenthredinifera var. lutescens Batt.; Ophrys tetuanensis Pau; Ophrys ulyssea P.Delforge; Ophrys villosa Desf.


Παγκόσμια κατανομή:
Southwestern Europe Southeastern Europe Northern Africa Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Είδος κοινό, κυρίως σε Ν. Ελλάδα & Πελοπόννησο. Αρκετά ποικιλόμορφο, σχεδόν πάντα μέσα στους ίδιους πληθυσμούς, γεγονός που δε δικαιολογεί τη διάσπαση σε διάφορα υποείδη και είδη που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια (Pedersen & Faurholdt, 2007). 

Αν και επιφανειακά μοιάζει με μέλος της O. fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, η άκρη του στύλου στο παρόν είδος είναι πάντα στρογγυλεμένη (vs. οξύληκτη). 


English

This is a common species, especially in S. Greece and the Peloponnese. Can be variable (often in the same population), a fact that does not justify its splitting in infraspecific taxa that have occasionally been recognized at species level in recent years (Pedersen & Faurholdt, 2007). 

Thought superficially similar to members of Ο. fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, the style tip is always rounded in O. tenthredinifera Willd. (vs. pointed).


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

τύπος - typus