Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys umbilicata subsp. bucephala(Gölz & H.R.Reinhard) Biel

Ophrys umbilicata subsp. bucephala (Gölz & H.R.Reinhard) Biel 1999, Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 16: 58

Συνώνυμα:

* Ophrys bucephala Gölz & H.R.Reinhard [βασιώνυμο]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Λέσβου Νομός Σάμου Νομός Χίου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Η γεωγραφική κατανομή ακολουθεί τους Pedersen & Faurholdt (2007). 

To παρόν υποείδος έχει χείλος πλατύτερο του τυπικού καθώς και γενικά μεγαλύτερο χείλος (για κλείδα σχετικά με τα υποείδη της O. umbilicata Desf. στην Ελλάδα, δες την καταχώρηση για το τυπικό υποείδος - σύνδεσμος). Οι Pedersen & Faurholdt (2007) αναφέρουν πως τα δύο υποείδη έχουν διαφορετικούς επικονιαστές. 


English

Distribution follows Pedersen & Faurholdt (2007). 

O. umbilicata ssp. bucephala (Gölz & H.R.Reinhard) Biel has a generally larger (certainly wider) lip than the typical subspecies (for key regarding the subspecies of O. umbilicata Desf. present in Greece, see the entry for the typical subspecies - link). Pedersen & Faurholdt (2007) report that the two subspecies have different pollinators. 


 

Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τύπος - typus