Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys umbilicata subsp. rhodiaH.Baumann & Künkele

Ophrys umbilicata subsp. rhodia H.Baumann & Künkele 1986, Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18: 388

Συνώνυμα:

Ophrys attica subsp. rhodia (H.Baumann & Künkele) Shifman; Ophrys rhodia (H.Baumann & Künkele) P.Delforge; Ophrys scolopax subsp. rhodia (H.Baumann & Künkele) H.A.Pedersen & Faurh.


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δωδεκανήσου Νομός Χίου

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Η κατανομή ακολουθεί τους Pedersen & Faurholdt (2007) - το παρόν υποείδος είναι γνωστό μόνο από πληθυσμούς στην Ελλάδα. 

Για συζήτηση και βιβλιογραφία σχετικά με το παρόν υποείδος δες την καταχώρηση για την O. umbilicata Desf. ssp. umbilicata - σύνδεσμος


English

Distribution follows Pedersen & Faurholdt (2007) - this subspecies is only known from Greek populations. 

For discussion about the subspecies and its position in O. umbilicata Desf. see the entry regarding the typical subspecies - link


Σημειώσεις:

https://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115444/1/Ophrys/scolopax/Desfontaines_Rene_Louiche/rhodia/Baumann_Helmut_Kuenkele_Siegfried/specimen.php